'De weg van de digitale transitie' in de praktijk

'De weg van de digitale transitie' in de praktijk

2018-03-27 Nieuwsbericht Themasssie Digitale Transitie.jpg27 March 2018

‘De weg van de digitale transitie’, oftewel: welke stappen zijn gezet door BAM en Dura Vermeer op het gebied van digitalisering en welke impact had dit op IT? Tijdens de Themasessie op dinsdag 20 maart jl. is dit vraagstuk uitgediept door Martin Wanschers, Business Change Manager bij BAM Infra Connect en Hans Aalbers, directeur ICT bij Dura Vermeer. Ook heeft Victor Pereboom van start-up Dutch Analytics stap voor stap hun BAM Infra Rail case uit de doeken gedaan: hoe haal je echte waarde voor klant en opdrachtgever uit je processen met AI en Machine Learning?

‘Building the present, creating the future’
Nadat Martin Nederlands grootste bouwbedrijf op hoofdlijnen schetste met haar vele werkmaatschappijen, ondernemende mensen en uiteenlopende klantengroepen, liet hij de aanwezigen de nieuwe werkelijkheid van BAM zien, versus traditioneel bouwbedrijf. Geïnspireerd op de What-How-Why van Simon Sinek om de infrastructuur van de toekomst te creëren, gaat het nieuwe beeld van BAM over de connectiviteit van mensen. De grote gemene deler, de Why, is de context van de klant én de opdrachtgever te begrijpen en de klant centraal te zetten in een digitaal gedreven bedrijf. Kortweg: het B2B4C-model. Het gebruiken van dominante informatie is hierbij essentieel om inzichten te geven, verbeteringen door te voeren of nieuwe tenders te closen. Met concrete voorbeelden over het ‘agile app delivery’ project (de uitrol van slimme meters), het Connectivity Lab en de bijbehorende succesfactoren en learnings gaf stof tot veel interactie met de aanwezigen. 

Deze discussies werden nog gevoed middels de ingebrachte stellingen, bijvoorbeeld “Digital wordt als dé enabeler gezien en dient zo dicht mogelijk op de business georganiseerd te worden”. Hierover bleken de meesten het eens met elkaar te zijn, met één van de motivaties ter verduidelijking “Als je snelheid wilt maken moet je differentiëren”. 

Vervolgens was het woord aan Hans Aalbers, CIO van Dura Vermeer. Hij gaf aan wat de impact is van virtueel bouwen binnen de bouwsector en hoe dit BIM Model (Building Information Modeling) binnen Dura Vermeer is gaan werken en het I]innovatieve gedachtengoed wakker geschud heeft. Met hun duidelijke strategische focus op het ondersteunen van het dagelijks werk met BIM en de kansen van (big) data te benutten zijn de ingrediënten van succes. De rol van de ICT-organisatie hierbij is het inspireren en de behoeften van de klanten centraal stellen. Zo is het beeld van de ‘construction site of the future’ (zie ook header afbeelding) geschetst met de inzet van AI, augmented reality, drones, onbemande vrachtwagens en robots. Tenslotte zijn diverse lessons learned gedeeld die van groot belang zijn tijdens de weg van digitale transformatie.  

Digitaliseren met machine learning & AI
Als derde bron van inspiratie legde Victor Pereboom, co-founder and CTO van start-up Dutch Analytics, uit hoe intelligente systemen uit exponentiële hoeveelheden data relaties en patronen kunnen herkennen. Waar vervolgens inzichten en voorspelbaarheid worden gecreëerd om betere beslissingen mee te kunnen maken. Stap voor stap nam hij de aanwezigen mee in de case van BAM Infra Rail hoe zij het gedrag van de assets kunnen monitoren. Op basis van de inzichten kan uitval door wisselstoringen voorspeld worden, om onderhoud preventief te beheersen en uit te voeren. . Een goede business case, het besteeden van voldoende tijd aan de experimentele fase waarin data preprocessing en analyse continue plaatsvindt en het hanteren van korte lijnen tussen data sciëntists en domeinexperts om output te laten checken waren enkele cliff hangers uit dit verhaal. 

Wat uit alle drie de bijdrages bleek, dat hoe goed de plannen en verbeteringen ook zijn, als de organisatie (nog) niet klaar is voor de change, is het nog harder werken! Kies de weg van de digitale transitie die past bij jouw organisatie. Tijdens de borrel konden CIO’s, hun peers en IT-professionals allen werkzaam bij een van de leden van het CIO Platform elkaar verder inspireren en ervaringen delen. Wij kijken weer terug op een Themasessie die de nodige inspiratie en stof tot nadenken heeft geboden.

« Back

Close