Terugblik Netwerkdiner Nationale Politie

Terugblik Netwerkdiner Nationale Politie

20180424 NWD Politie.jpg14 May 2018

Op dinsdag 24 april jl. zijn we verwelkomd in "De Yp" als gast van Koos Veefkind, Diensthoofd ICT bij de politie. De enorme veelzijdigheid van de politieorganisatie hebben we deze middag gepresenteerd gekregen, waarbij veranderingen continu aan de orde zijn.

We startten deze middag met het ALV deel met updates vanuit onze vereniging: voorgenomen bestuurswisselingen, prioriteiten vanuit het bureau en de toelichting op het financieel jaarverslag 2017 zijn met de aanwezige leden besproken. Alle aanwezigen stemden unaniem in met het toetreden van Teun van der Vorm (CIO ANWB) tot het bestuur. Het aantrekken van nieuwe leden en de nieuwe uitstraling van de huisstijl zijn onderwerpen die komende maanden frequent onder de aandacht gebracht zullen worden.

Hierna werden de aanwezigen uitgenodigd voor een rondleiding door het multifunctionele gebouw “de Yp”. Dit biedt faciliteiten voor de Eenheid Den Haag, maar ook is de meldkamer - op de 12e verdieping - tezamen met de Brandweer en Ambulance hier ondergebracht. Daarnaast huisvest dit gebouw diverse sportzalen, schietbanen, een overdekte praktijkstraat en ook een opleidingscentrum. Enorm interessant hoe techniek en training hand in hand gaan!

Koos Veefkind maakte ons vervolgens deelgenoot van de digitale transformatie binnen de politie en vertelde over het Aanvalsprogramma Informatievoorziening en de veranderingen die allemaal in gang gezet zijn de afgelopen jaren, voortbordurend op de invoering van de Nationale Politie. De basis van dit programma is het generiek op orde brengen van een centrale IT functie waarbij uniforme samenwerking gefaciliteerd wordt voor de gehele organisatie. Door deze rationalisatie en een afname van het aantal Prio1 incidenten met maar liefst 90% is het fundament gelegd om verder uit te bouwen en te verbeteren. Binnen de politie wordt volop gewerkt aan het optimaliseren en verbeteren van werkprocessen en diensten met behulp van sensortechnologie, apps, procesautomatisering en Big Data. Een knappe prestatie voor een grote overheidsorganisatie (67.000 gebruikers) die 24/7, met een diversiteit van digitale wensen, alles in eigen beheer uitvoert!

Om goed te kunnen anticiperen op de veranderende vraag bij de politie is het “Productiehuis" ingericht, zo lichtte Marjolein Smeets (plaatsvervangend Diensthoofd ICT) toe. In dit productiehuis wordt nauw samengewerkt voor het hele applicatielandschap, met als doel de ontwikkelingen in rap tempo te kunnen uitvoeren. De ingrediënten van succes hierbij zijn: 1) Clear purpose; 2) Agile & lean way of working; 3) Accelerative leadership; 4) Masterful use of resources; 5) Adaptive people. Marjolein prikkelde hiermee de aanwezige CIO’s waardoor een levendige discussie ontstond.

Een ander succes is de nieuwe app die tot de beschikking staat van alle agenten op straat. Namelijk de MEOS app: “Mobiel effectiever op straat”. Op nuchtere en praktische wijze legde Olof van der Ziel, zelf agent en Product Owner, uit hoe deze app de "IT en het werkveld" verbonden heeft. Door letterlijk ontwikkelaars mee te laten patrouilleren en de praktijksituatie te laten ervaren, is een mooie basis gerealiseerd die geleid heeft tot deze app. Eén van de belangrijkste resultaten is het ontwerpen van landelijke uniforme processen; waardoor het werken veiliger, sneller en effectiever plaatsvindt. Agenten voelen zich echt geholpen met de "aan de lopende band" opgeleverde verbeteringen.

Een laatste bijdrage vanuit de politie werd gegeven door Caroline Sanders. Als hoofd van de afdeling High Tech Crime, gaf zij weer hoe cybercrime wordt bestreden. Ze legt de betrokken entiteiten uit waarmee bijvoorbeeld de Skimming-praktijken van weleer in de kiem gesmoord zijn. Door het instellen van Publiek-Private samenwerkingsverbanden wordt schade beperkt. Met goede afspraken, gemeenschappelijke doelen en onderling vertrouwen worden mooie resultaten geboekt.

Tijdens het diner werd nagepraat over alles wat tijdens de middag gezien en gehoord is. Een reactie na afloop van een CIO: "Vanmiddag een hele inspirerende CIO Platform Nederland bijeenkomst gehad bij het #Productiehuis van de Politie-ICT. Dank aan Koos Veefkind en Marjolein Smeets voor de interessante presentaties en inzichten in de aanpak. Daar sluiten wij ons graag bij aan!”

Foto is gemaakt door: Fasting Fotografie.

« Back

Close