Terugblik Netwerkdiner Rijkswaterstaat

Terugblik Netwerkdiner Rijkswaterstaat

20181029 Terugblik Netwerkdiner Rijkswaterstaat.jpg29 October 2018

Het derde en laatste CIO Platform Nederland Netwerkdiner van 2018 vond plaats op woensdag 24 oktober bij Rijkswaterstaat. Binnen het thema ‘Value out of your data’ leidde onze gastheer CIO Perry van der Weyden de aanwezige CIO’s en CDO's door de indrukwekkende digitale transformatie van Rijkswaterstaat.

Als kersverse bestuursvoorzitter nam Arthur Govaert als eerste het woord en heette iedereen van harte welkom. Dit keer met een aantal nieuwe gezichten, waaronder dat van Jobbe van Nuenen, de CIO van Amphia Ziekenhuis. Extra aandacht ging ook uit naar Karel van Lambalgen, die zijn rol als CIO heeft overgedragen en zich gaat richten op zijn aanstaande pensionering.  ‘Value out of your data’ 
Norbert Derickx zette de deelnemers vervolgens aan het werk. Ter voorbereiding op de discussietafels later in het programma, werd de aanwezigen gevraagd zich te ranken binnen een Data Maturity model en minimaal één succes & uitdaging op het gebied van data te delen. Dit vormde input om het thema van de dag ‘Value out of your data’ verder vorm te geven. 

Tijdens het vaste programmaonderdeel ‘leden informatie’ refereerde Ronald Verbeek aan de komst van zes nieuwe leden sinds het voorgaande netwerkdiner: Port of Amsterdam, Royal Cosun, Van de Velde, Tweede Kamer der Staten Generaal, NIBC Bank en Amphia Ziekenhuis. Tevens werd er aandacht gevraagd voor CIODAY2018, waarin het CIO Platform Nederland betrokken is als content partner. 

Eén van de leden liet weten; “Een belangrijke reden voor mij om lid te zijn van het CIO Platform Nederland is de unieke mogelijkheid om tijdens een Netwerkdiner bij andere organisaties van gelijk formaat een kijkje in de digitale keuken te nemen.” 

Artificial Intelligence & Digital Twins 
De leden van het CIO Platform Nederland bepalen samen de onderwerpen en thema’s waarbinnen de bijeenkomsten en activiteiten zich concentreren. Marcel Krom, CIO van PostNL, geeft als lid van de CC Digitalization een voorzet om vanuit de drie niveaus strategisch, organisatorisch en technologisch vorm te geven aan toekomstige (Netwerk)bijeenkomsten. "Het is immers de ambitie voor een CIO om de regie rond digitalisering te nemen", aldus Marcel Krom. Aan de hand van de Top 10 Technology trends van Gartner zijn door de aanwezige leden de onderwerpen Artificial Intelligence en Digital Twins geagendeerd voor specifieke focus in het komende jaar. 

i-Visie en i-Strategie Rijkswaterstaat 
Het inhoudelijke deel van het gevarieerde programma startte met een presentatie van Perry van der Weyden, CIO Rijkswaterstaat. Sinds zijn aantreden bij Rijkswaterstaat 4 jaar geleden is er veel gerealiseerd. Vanaf het begin heeft Perry zich gebogen over het van de grond af aan opzetten van een i-Visie en i-Strategie. Met een focus op standaardisatie en uniformering. Dat is bijvoorbeeld gedaan door het instellen van een basissysteem voor camera’s in bruggen en tunnels. Voorheen had ieder object eigen unieke soft- en hardware dat een flinke beheeruitdaging vormde voor de regie-organisatie. 

Smart Mobility 
Rijkswaterstaat pakt diverse ontwikkelingen en trends op waaronder: data, sensoring, IA-bouwblokken, cyber security en smart mobility. Op het vlak van smart mobility experimenteert Rijkswaterstaat nu met diverse nieuwe technologieën die kostbare en onderhoud intensieve systemen vervangen. Bijvoorbeeld het systeem dat Floating Car Data registreert en tijdig de matrixborden laat aanspringen om het verkeer te reguleren. Samen met optische glasvezel technologie, die op plaatsen waar de Floating Car Data niet werkt toch kan bepalen wanneer er een file staat, vervangen deze nieuwe technologieën langzamerhand de traditionele koperen lussen in het wegdek. Dit werkt sneller, accurater en is ook nog eens goedkoper. 

Security Operations Center 
Als antwoord op de dreiging die gepaard gaat met nieuwe online technologieën is een Security Operations Center (SOC) ingesteld. Hendrik Harm Zuid, Lead Security Operations van Rijkswaterstaat, vertelt uitgebreid over de oprichting, inrichting en werkwijze van het escalatieschema bij incidenten binnen het SOC. Zo is het SOC opgebouwd uit twee onderdelen: voorkomen (security by design) en bewaken (security operations center). Het SOC is verantwoordelijk voor monitoring, detectie en het isoleren van cyber security incidenten. Dit vindt in samenwerking met het reeds bestaande monitoringsysteem voor de infrastructuren waarvoor Rijkswaterstaat verantwoordelijk is, 24x7 plaats. Er wordt daarbij ook samengewerkt met externe stakeholders op het gebied van cybersecurity en crisismanagement, waaronder de Waterschappen. Dit levert fraaie kruisbestuiving op daar waar het gaat om het uitwisselen van kennis en het gebruik maken van elkaars systemen. 

De toekomst van data is het delen ervan 
Na deze inspirerende presentaties werd de aanwezigen een inkijk gegeven in de werking van het Datalab van Rijkswaterstaat. Het Datalab beschikt over moderne tools voor data intelligence en analytics. Meer dan 1.000 officiële datasets stelt Rijkswaterstaat beschikbaar via open data, zie https://data.overheid.nl//. Rijkswaterstaat gelooft in de kracht van het delen van data. De data die voorhanden zijn en voortkomen uit o.a. sensoren geven inzichten die voorheen ondenkbaar waren en levert voordelen op in zowel de dagelijkse operatie als voor de gebruikers. In het exclusieve Datalab vinden we naast data scientist werkplekken, ook de experience-ruimte, waarin medewerkers van Rijkswaterstaat zich oriënteren om zich aan te melden voor een nieuw project. Uitkomst discussietafels "Value out of your data" 
Na de demo van het Datalab was het tijd voor de onderlinge interactie tussen CIO’s/CDO's. Aan vier discussietafels werden de resultaten van de Datamaturity ranking, successen en uitdagingen besproken, waarbij CIO’s/CDO's van elkaar konden leren en interessante nieuwe inzichten opdeden. Belangrijkste leerpunten vanuit de discussies zijn:

  • Begin met het uniformeren van je data.
  • Benoem/start met de business case.
  • Start klein en laat zien wat het doet;  toon de toegevoegde waarde aan.
  • Programmeer op meerdere snelheden. Zodat zowel de slow-starter als de front-runners bedient worden.
  • Sensoren leveren een stabiele kwaliteit data.

Naast deze leerpunten werden ook weer de nodige onderwerpen aangedragen voor inspirerende themasessies binnen het CIO Platform Nederland, waar we hard mee aan de slag gaan. Ter afsluiting van de dag werd tijdens het buffet nog flink gewerkt aan het ‘data-netwerk’ onder het genot van een Indische rijsttafel en een drankje. Op naar het eerstvolgende netwerkdiner in 2019 bij Mammoet!

« Back

Close