Behoud en Versterking Nederlandse Cybersecurity Capaciteit

Behoud en Versterking Nederlandse Cybersecurity Capaciteit

20171128 noodplan cyber security.pngdinsdag 28 november 2017 10:01

Wij steunen het noodplan voor Nederlandse kennis en cyberveiligheid! Met dit noodplan luiden drie hoogleraren de noodklok over het schrille contrast in financiering voor cybersecurity onderwijs & onderzoek in Nederland ten opzichte van omliggende landen.

Namens de cybersecurity onderzoeksgemeenschap in Nederland geven Herbert Bos, Michel van Eeten en Bart Jacobs een duidelijk signaal af. Ze schreven een noodplan voor het redden van cybersecurity-onderzoek en -innovatie in Nederland.

Het gebrek aan Nederlandse financiering heeft grote risico's: de benodigde opleidingscapaciteit voor cybersecurity experts blijft onvoldoende, en wetenschappers kunnen Nederland zelfs verlaten om elders onder betere omstandigheden te gaan werken. Deze noodklok is geluid namens de bredere academische gemeenschap die zich bezighoudt met cybersecurity.

Steun van buiten de academische wereld wordt gevraagd en wij als CIO Platform Nederland hebben besloten dit noodplan te ondersteunen. Wij onderschrijven de oproep dat meer structurele investeringen in cybersecurity onderzoek en hoger onderwijs noodzakelijk zijn. Versterking van cybersecurity onderzoek en hoger onderwijs is onder andere noodzakelijk voor de continuering van een kennisbasis met voldoende kritische massa, het oplossen van het tekort aan docenten en het afleveren van meer experts aan de Nederlandse maatschappij. 

In het noodplan worden drie instrumenten voorgesteld die ervoor moeten zorgen dat Nederland ook op het hoogste kennisniveau een eigen positie heeft en behoudt:
1. Een competitie voor promotietrajecten en postdocs ten behoeve van onderzoekers in tijdelijke dienst;
2. Een gerichte ondersteuning van vaste staf, waaronder assistent hoogleraren, om sterke onderzoeksgroepen te bouwen;
3. De vorming van een ‘pool’ van cybersecurity experts, om academische en operationele kennis te laten circuleren tussen kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven.

Via de website van dcypher is het gehele noodplan te lezen. Tevens staat hier een lijst van steunbetuigingen en een overzicht van universitaire groepen in cybersecurity.

Labels
Information Security

« Terug

Close