Bestuurders: Betrek digitaal in je strategie en verhoog de digitale kennis!

Bestuurders: Betrek digitaal in je strategie en verhoog de digitale kennis!

2019-03-12 Digitale kennis in de boardroom.jpgdinsdag 12 maart 2019 18:04

Bestuurders, commissarissen en andere interne toezichthouders zien steeds meer het belang in van digitalisering van hun organisatie. Maar ze missen nog de visie en kennis op de strategische kansen die digitalisering biedt. Het voeren van een strategische dialoog over digitalisatie & technologie in deze bestuurslagen versterkt de toekomst van deze organisaties.

Dinsdag 12 maart 2019 jl. is het onderzoeksrapport ‘Nulmeting digitale transformatie in boardrooms in Nederland’* aangeboden aan VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer. Positief hierin is dat het onderwerp digitalisering door steeds meer raden van bestuur, commissarissen en toezicht ‘erg belangrijk’ wordt gevonden. Zo’n 28% van de respondenten gaf aan dat hun organisatie ‘totaal afhankelijk’ is van ICT, in de (semi-)publieke sectoren zelfs nog iets vaker dan in het bedrijfsleven. 

Verontrustende inzichten
Dat is op zich mooi en ongetwijfeld beter dan in het verleden het geval was, maar verder bevat het onderzoek nogal verontrustende inzichten. Zo geeft 87% van de respondenten aan dat ICT vooral op operationeel vlak van belang is. Het is evident dat veel processen bij de meeste organisaties tegenwoordig draaien op ICT. Dat geldt voor het klantenbestand, het voorraadbeheer en de verkoop via webwinkels, om over de financiële processen nog maar te zwijgen. Maar digitale technologieën en kennis daarvan, zijn inmiddels veel méér dan een operationeel fundament, ze vormen een strategische noodzaak. 

Digitaal geen onderdeel van strategie 
Zorgwekkend is dan ook dat circa een derde van de respondenten in het onderzoek aangeeft dat digitale ontwikkelingen (nog) geen deel uitmaken van de strategie van de organisatie. Dat komt op mij nogal nalatig over, in een wereld waarin vrijwel iedere jongere en ook een groot deel van de volwassenen bijna permanent achter één of meer schermen te vinden is. Hoe kun je als organisatie op langere termijn overeind blijven als je zover afstaat van je (potentiële) klanten? 

Van waarde blijven als organisatie 
Zonder gedegen kennis op alle niveau’s - inclusief de hoogste niveau’s binnen de organisatie - van digitalisatie, nieuwe technologie, business- en besturingsmodellen (Agile, Design Thinking, Corporate Venturing) en hoe die te implementeren, slaagt geen enkele organisatie in de uitdaging om in de toekomst waardevol te blijven voor haar klanten. 

Vergroot je digitale kennis en laat je helpen! 
Dat opdoen van de noodzakelijke kennis zal niet van vandaag op morgen te realiseren zijn, dus is mijn oproep aan de dames en heren bestuurders en toezichthouders: Laat je helpen! Voer de dialoog over digitalisatie & technologie in alle bestuurslagen als integraal onderdeel van de strategie. En laat je hierbij inspireren en faciliteren door jouw CIO en/of CDO. Dat versterkt je begrip van wat er aan de hand is, van wat er nodig is en van hoe de volgende stappen te zetten naar een welvarende toekomst.

Ronald Verbeek
Directeur CIO Platform Nederland


* Het onderzoek is uitgevoerd door professoren Marcel Thaens (PLBQ en Erasmus Universiteit) en Valerie Frissen (SIDN fonds en Universiteit Leiden), in opdracht van Nationaal Register en Nederland ICT.

Labels
CIO Platform Nederland

« Terug

Close