Toelichting events

Events voor CIO/CDO's:

Netwerkdiners

Drie keer per jaar komen de IT-eindverantwoordelijken (CIO's/CDO's) bij elkaar op locatie bij één van de collega’s. Met de leden wordt de status van alle activiteiten van de vereniging besproken en daarnaast heeft ieder lid de gelegenheid zijn hulpvraag te stellen aan de collega leden om ook in deze sessies elkaars deskundigheid in te zetten voor succes. Er is altijd ruimte voor de gastheer/gastvrouw om een bijdrage te leveren, meestal gevolgd door een strategische discussie met de leden. Hierbij is vaak één of meerdere collega (C-level) aanwezig om ook de relatie met de business hierin als vast onderwerp te adresseren. Een rondleiding op de locatie, de borrel en het diner zorgen altijd voor een gezellige sfeer en een evenwichtige balans.

De netwerkdiners beginnen om 15.00 uur met informatie uitwisseling voor en door de leden. Vanaf circa 17.00 uur presenteert de gastheer een cases, gevolgd door een strategische dialoog en afsluitend "drinks and dinner". Netwerkdiners duren tot circa 21.00 uur.

CIO Commitees

Een CIO Committee bestaat uit een aantal CIO's, met een door de leden vastgesteld aandachtgebied in portefeuille. Naast ondersteuning richting bestuur en leden vallen alle CEG's, activiteiten en projecten binnen hun aandachtgebied onder hun verantwoordelijkheid. In elke CIO Committee zit een bestuurslid als linking pin naar het bestuur.

Er zijn vier CIO Committees die 3 keer per jaar samenkomen:

 • Labour market and Education
 • Digitalization
 • Information security
 • Vendor Relations

Regiobijeenkomsten

Regionale bijeenkomsten voor CIO's waar ruimte is om met elkaar centrale thema's te agenderen, intervisie te plegen en discussie te voeren. Kleine groepen (max. 10 personen) komen een aantal keer per jaar samen. C-level introducees zijn welkom, mits vooraf aangemeld en gedeeld met alle deelnemers. Onder de 'Chatham House Rule' vindt de bijeenkomst plaats. Moderatie/gespreksleiding door gastheer/-vrouw of door facilitator vanuit het bureau CIO Platform Nederland. Afhankelijk van het aantal onderwerpen wordt bij het begin van de bijeenkomst bepaald hoeveel tijd er aan elk onderwerp wordt besteed, dan wel of onderwerpen naar een volgende bijeenkomst kunnen worden doorgeschoven.

Events voor alle leden: 

Themasessies

In toenemende mate worden urgente en actuele onderwerpen door leden geadresseerd. Op één specifiek onderwerp of binnen een bepaalde beroepsgroep kan een themasessie worden georganiseerd, met meerdere leden die hetzelfde vraagstuk hebben. Deze sessies kenmerken zich door een intern gericht karakter. CIO's én IT-professionals van onze leden kunnen deelnemen. Op één specifiek onderwerp wordt kennis en ervaring uitgewisseld, aan peers kunnen problemen/vragen/uitdagingen worden voorgelegd. Denk aan onderwerpen als disruptive business models, agile, scrum en multi disciplinaire teams. 

Themasessies beginnen om 16.00 uur en duren tot circa 19.00 uur, met daarna de mogelijkheid om te netwerken. 

Kennisgroepen (CIO Experience Groups)

CIO Experience Groups (CEG's), oftewel Kennisgroepen, zijn groepen van professionals voor kennisuitwisseling op onderwerpen die op langere termijn relevant blijven. Doel van deze groepen is best practices en actualiteiten uitwisselen en input leveren voor gesprek met externe groepen/externe themagroepen. Diverse CEG's ondersteunen de betreffende CIO Committees bij de realisatie van hun plannen. Elke CEG heeft een aantal bijeenkomsten per jaar en deze worden gehouden op locatie bij één van de deelnemers. 

Op dit moment kennen we de volgende Kennisgroepen waar onze leden aan kunnen deelnemen:

 • CEG Agile/Scrum
 • CEG Innovation & IT
 • CEG HR Management 
 • CEG Information Security
 • CEG Management Support 
 • CEG Microsoft
 • CEG Oracle
 • CEG Vendor Relations
 • CEG Portfoliomanagement 

Op de event-pagina van deze website is terug te vinden wanneer er een bijeenkomst van een CEG plaatsvindt. Verdere toelichting op de diverse Kennisgroepen vindt u in dit document.

Jaardag

Elk jaar organiseert het CIO Platform Nederland op de eerste of tweede donderdag begin juni een Jaardag voor alle actief betrokkenen in onze vereniging (leden, CEG-deelnemers, etc.). Tijdens de Jaardag staat altijd een thema centraal en is een informele ontmoeting het hoofddoel.

Close