Maatregelen IB maatstaf

Initiële Actie IB Maatstaf:
Hier gaan we een praktische vertaling geven aan de 10% maatstaf uit het rapport van Herna Verhagen door het formuleren van een zogenaamde ‘IB Schijf van 5’, hoe zet je budget effectief in, welke maatregelen zijn populair (en waarom), en welke niet, zijn overbodig? Waar wordt veel over gesproken? We zullen hierover een publicatie maken over een bloemlezing van de meest genoemde onderwerpen.

Update 25-09:
Aan de hand van een opgezette inventarisatie hebben we beeld gekregen van welke maatregelen organisaties nemen onder de noemer van ‘Informatiebeveiliging’. Uit de Resultaten Maatregelen Uitvraag is een grote verscheidenheid aan maatregelen te destileren. Zoals besproken in de CEG sessie hebben een "opschoonactie" gedaan en vragen we nogmaals aan iedere deelnemer van de CEG Information Security de top 10 van maatregelen te identificeren die het meest op jouw organisatie van toepassing is.

Actie: Zie document "IB Maatregelen puntenverdeling van jouw naam". Vul in kolom B per subgroep jouw top 10 in, sla het document op onder je naam en mail het door naar Janet. We zien graag je input voor 3 november a.s. retour. Op basis van deze feedback stellen we een publicatie samen die concept gedeeld wordt met de deelnemers van de CEG. 

Voor vragen of opmerkingen, neem gerust even contact op met Janet of Ronald.

Close