Digitalization

Digitalization

Onze leden bepalen op welke thema's wij acteren. Wij werken aan de continue digitalisering van onze business.

Wij leggen de focus op:

  • Het duiden van de impact van grote (maatschappelijke en economische) trends en technologische op onze leden en de samenleving.
  • Onderzoeken hoe we digitalisering en data optimaal kunnen inzetten om de concurrentiepositie en operatie van onze leden te verbeteren.
  • Aandacht voor het versterken van de rol van de CIO/CDO, meer gericht op digitalisering in plaats van technologie.
  • Digitale innovatie op de kaart zetten op Board-niveau, interne toezichthouders, directe collega’s en medewerkers. 
  • Stimuleren van nieuwe werkmethoden, organisatievormen en ontwikkeling van nieuwe competenties bij medewerkers van onze leden.

De technologische ontwikkelingen zorgen voor meer transparantie, aanwezigheid van informatie en nieuwe mogelijkheden in 'big data' analytics. Binnen het CIO Platform Nederland verbinden we de kennis van deze nieuwe technologieën en creëren we samen nieuwe business- en verdienmodellen.

Actueel

Upcoming event

  1. Conferentie Nederland Digitaal - Digital Top

    21 maart 2019

    Op initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt namens het kabinet deze conferentie georganiseerd. De conferentie bestaat uit meerdere met elkaar samenhangende evenementen, o.a. Smart Industry Jaarevent, ICT.OPEN en een afsluitende digitale dag. Binnenkort volgt meer informatie over de programmering.

Close