IT-novation

IT-novation

Dat veranderingen snel op ons afkomen is een feit. Dat heeft consequenties voor alle organisaties, de medewerkers daarvan op alle niveaus en de werkwijze. De CIO is een belangrijke speler binnen de organisatie op het snijvlak van business, processen, data en technologie. De CIO vormt daarbij een schakel tussen het strategische management en de operationele uitvoering; een verbinder, facilitator, inspirator en leider op het pad van innovatie.

Ambitie

Onze ambitie is de concurrentiepositie en operatie van onze organisaties te verbeteren door optimale inzet van digitalisering en data. Daartoe zetten we digitale innovatie goed op de kaart op Board-niveau, bij interne toezichthouders, directe collega’s en medewerkers. We stimuleren de toepassing van nieuwe werkmethoden, organisatievormen en ontwikkeling van nieuwe competenties bij onze medewerkers. We beïnvloeden investeringskeuzes van onze organisatie en we nemen actie om obstakels weg te nemen die vernieuwing hinderen, zoals legacy, oud-denken, en dergelijke. Als CIO nemen we een leidende rol in het publieke debat over innovatie en digitalisering.

De veranderingen in technologische mogelijkheden en vragen vanuit de samenleving vergen een verandering van de organisatie, medewerkers en werkvormen. Vaak ook van de producten en diensten die worden aangeboden. De CIO dient binnen zijn organisatie als gids op te treden om de vruchten van de nieuwe mogelijkheden en kansen te plukken. Binnen het CIO Platform Nederland delen we onze ervaringen

Samenwerking

Een organisatie veranderen doe je niet alleen, daar heb je anderen bij nodig. Veelal in je eigen organisatie, soms ook daar buiten. Bijvoorbeeld met leden van de Raad van Bestuur of - Commissarissen, met collega's van de CIO of werknemersorganisaties. Dat heeft tot nu toe vooral een ad hoc karakter. Mogelijk gaan we hierop in de toekomst meer structureel samenwerken.

Events

Er zijn op dit moment geen bijeenkomsten gepubliceerd. Probeer het op een later moment nog een keer.

Publicaties

    Close