Labour market & Education

Labour market & Education

Onze leden bepalen op welke thema's wij acteren. We werken aan het verbeteren van de matching van IT skills tussen bedrijven & opleiders.

Wij leggen de focus op:

  • Het kleiner maken van de kloof tussen vraag en aanbod van IT-professionals (zowel in volume als in skills).
  • Het inbedden van Digital skills in het DNA van de gehele organisatie. 
  • De continue ontwikkeling van onze medewerkers.
  • Het zichtbaar maken van onze leden als gave en aantrekkelijke IT-werkgever. Bij onze leden verandert IT de business!
  • Het interesseren van jongeren voor een studie in de IT.

Digitalisering, Big data, IoT; de wereld verandert en de arbeidsmarkt verandert mee! De IT-markt groeit momenteel sneller dan de economie, waardoor het tekort aan gekwalificeerd IT-personeel verder doorzet. Werk aan de winkel voor het CIO Platform Nederland om het tekort het hoofd te bieden.

Actueel

Upcoming event

  1. Bijeenkomst CEG Agile

    22 september 2020

    IT-professionals en vakspecialisten nemen deel aan Kennisgroep (CEG) bijeenkomsten. Deze CEG deelt kennis en ervaring op onderwerpen zoals: Wat betekent de verandering naar agile werken? 

Close