Labour market & Education

Labour market & Education

Onze leden bepalen op welke thema's wij acteren. We werken aan het verbeteren van de matching van IT skills tussen bedrijven & opleiders.

Wij leggen de focus op:

  • Het kleiner maken van de kloof tussen vraag en aanbod van IT-professionals (zowel in volume als in skills).
  • Het inbedden van Digital skills in het DNA van de gehele organisatie. 
  • De continue ontwikkeling van onze medewerkers.
  • Het zichtbaar maken van onze leden als gave en aantrekkelijke IT-werkgever. Bij onze leden verandert IT de business!
  • Het interesseren van jongeren voor een studie in de IT.

Digitalisering, Big data, IoT; de wereld verandert en de arbeidsmarkt verandert mee! De IT-markt groeit momenteel sneller dan de economie, waardoor het tekort aan gekwalificeerd IT-personeel verder doorzet. Werk aan de winkel voor het CIO Platform Nederland om het tekort het hoofd te bieden.

Actueel

Upcoming event

  1. Bijeenkomst CEG HR Management

    22 oktober 2019 in Tilburg

    IT HR professionals participate in this Knowledge Group (CEG). This CEG shares knowledge and experience on topics such as: How do you attract IT talent? How do you guide employees to the next challenge? How do you find the right employees for the future?

Close