Labourmarket & Education

Arbeidsmarkt en Opleidingen

Onze bedrijven leveren producten en diensten in een snel digitaliserende maatschappij. Moderne technologieën veranderen onze interactie met de klant, business operation, proposities en business modellen. Wij stellen voor, vormen een strategie, plannen, experimenteren en implementeren de beste digitale oplossingen, om het leven en de beleving van onze klanten te verbeteren. De creativiteit van ideeën en het leveren van deze oplossingen is het werk van onze mensen. Zij maken het verschil! Daarom hebben we mensen nodig die daadwerkelijk de klant, de business en de mogelijkheden van technologieën begrijpen en dit kan laten samen smelten in unieke en waardevolle digitale producten en diensten. In onze bedrijven zie je IT écht werken. 

Ambitie

Onze ambitie is om in samenwerking met opleiders de kloof tussen vraag en aanbod van IT professionals zowel in volume als in skills kleiner te maken. Daarnaast willen wij laten zien dat de gaafste IT bij onze organisaties plaatsvindt omdat bij ons IT de business verandert!

Digitalisering, Big data, IoT; de wereld verandert en de arbeidsmarkt verandert mee! De IT-markt groeit momenteel sneller dan de economie, waardoor het tekort aan gekwalificeerd IT-personeel verder doorzet. Werk aan de winkel voor het CIO Platform Nederland om het tekort het hoofd te bieden.

Geef IT Door

Geef IT Door is een initiatief van ECP | Platform voor de Informatiesamenleving, CIO Platform Nederland, Nederland ICT en DINL.

ICT Professionals geven gastlessen en inspireren jongeren tot een uitdagende carrière in de ICT. 

Lees in de Flyer meer over wat jij kan betekenen als gastdocent!

Meer informatie op www.geefitdoor.nl.

Samenwerking

Om de belangen van het bedrijfsleven beter aan te laten sluiten met het onderwijs werken wij nauw samen met andere stakeholders aan het verbeteren van de onderlinge relatie. Via de Human Capital Agenda ICT pogen we het tekort aan IT professionals te verkleinen en stimuleren wij de kennisdeling. Ook betrekken wij het wetenschappelijk & hoger onderwijs via een Comité van Aanbeveling in onze discussies.

Vanuit het CIO Platform Nederland wordt deelgenomen aan de volgende gremia:

 • Topteam en stakeholderoverleg HCA-ICT
 • Comité van Aanbeveling (CvA)
 • CA-ICT
 • EuroCIO

Actueel

Events

 1. Op donderdag 31 januari 2019

  Bijeenkomst CC Labour Market & Education
  • Labour Market & Education
 2. Op donderdag 7 maart 2019 in Boxtel

  Bijeenkomst CEG HR Management
  • Labour Market & Education
 3. Op woensdag 10 april 2019 in Utrecht

  Data science Meet & Greet
  • Labour Market & Education
Close