Adviesrapport Cybersecurityraad adviseert integrale aanpak cyberweerbaarheid met regie op het hoogste niveau

Adviesrapport Cybersecurityraad adviseert integrale aanpak cyberweerbaarheid met regie op het hoogste niveau

CSR Adviesrapport.jpg07 april 2021

Demissionair minister van Justitie en Veiligheid heeft gisteren het CSR Adviesrapport ‘Integrale aanpak cyberweerbaarheid’ van de Cyber Security Raad aangeboden aan de Tweede Kamer. Het bevat concrete (strategische) en op korte termijn te nemen maatregelen om onze cyberweerbaarheid zo snel mogelijk op het noodzakelijke niveau te krijgen, inclusief de benodigde investeringen, €833 miljoen, hiervoor. CIO Platform Nederland, in deze raad vertegenwoordigd door Claudia de Andrade – de Wit, is verheugd met de publicatie en beklemtoont het belang van de centrale aanpak.

In het advies staan vijf speerpunten centraal:

  1. Regie op samenwerking en informatiedeling. CSR adviseert een ministeriële onderraad digitale zaken en interdepartementale strategische overlegkoepel, besturingsmodel voor één nationale cyberweerbaarheidsstrategie en een snellere vorming van een volwassen landelijk dekkend stelsel van informatieknooppunten (LDS) voor verbeterde informatiedeling over cyberdreigingen en kwetsbaarheden. 
  2. Weerbare vitale processen. CSR pleit voor extra aandacht inclusief het verhogen van de snelheid waarmee deze cyberweerbaar wordt gemaakt.
  3. Zorgplicht van leveranciers voor veilige producten en diensten voor burgers, bedrijfsleven en overheid.
  4. Versterking onderzoek en onderwijs. Door gerichte investeringen in onderzoek naar cyberweerbaarheid, start-ups en een cybercurriculum in relevante opleidingen kan de huidige academische braindrain (vertrek naar buitenland) een halt worden toegeroepen en kunnen we beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel.
  5. Realiseren van cybercrime-handhavingsketen. De huidige capaciteit dient uitgebreid te worden en publiek-private samenwerking moet structureel worden ingericht en gesteund.

Zo adviseert de raad het nieuwe kabinet om in plaats van een Minister Digitale Zaken direct een ministeriële onderraad digitale zaken in te richten, waar cyberweerbaarheid en digitale autonomie integraal aan de orde wordt gesteld. Deze onderraad moet steunen op een interdepartementale strategische overlegkoepel, met daarin alle ministeries die raakvlakken hebben met cyberweerbaarheid. Er moet één cyberweerbaarheidsstrategie komen, inclusief een meerjarenprogramma. Op basis hiervan moet het budget worden verdeeld zodat de betrokken overheidsorganen hiermee hun werk kunnen inrichten. Lees uitgebreid verder over deze speerpunten in het CSR artikel ‘CSR adviseert €833 miljoen voor een integrale aanpak voor cyberweerbaarheid’ .

Download hier het rapport en de bijbehorende Infographic.

« Terug

Close