Vendor Relations

Vendor Relations

Onze leden bepalen op welke thema's wij acteren. We werken aan een evenwichtige relatie tussen opdrachtgever en leverancier.

Wij leggen de focus op:

  • Het creëren van een level playing field tussen vraag- en aanbodzijde door een gezamenlijke ‘Code of Conduct’. Het realiseren van flexibiliteit, aanpasbaarheid, transparantie en schaalbaarheid bij contractvorming.
  • Kennisdeling vergroten op contract & leveranciersmanagement, software asset management en identity & accessmanagement.
  • Met grote vendoren in discussie gaan over waargenomen knelpunten in de relatie. 

In een snel veranderend technologielandschap, waarbij cloud een steeds grotere rol opeist, is het zaak goede relaties te onderhouden met de aanbodzijde. Meer balans in rechten en plichten van zowel klant als leverancier is daarbij essentieel voor verdere ontwikkeling van deze relatie.

Actueel

CIO Platform Nederland in FD artikel ‘De wurggreep van de software reuzen’

2019-10-21 FD Wurggreep.jpgvrijdag 04 oktober 2019 13:00 Het Financieele Dagblad besteedt aandacht aan een onderwerp dat voor CIO’s urgent is: de noodzaak dat grote software leveranciers hun gedrag richting klanten gaan aanpassen, evenwichtiger maken. lees verder

Brandbrief CIO Platform Nederland aan toezichthouders AVG om samen software te testen

2019-09-23 Brandbrief AP.jpgdinsdag 24 september 2019 08:30 Vandaag heeft het CIO Platform Nederland een brief gestuurd aan het bestuur van Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Daarin roepen we de AP op om samen met haar Europese collega toezichthouders een programma op te zetten dat moet leiden tot het beter voldoen van veelgebruikte softwareproducten en -diensten en de daarbij behorende voorwaarden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. lees verder

Presentatie resultaten Leverancierstevredenheidsonderzoek 2018

20181129 Supplier satisfaction survey.jpgdonderdag 29 november 2018 14:37 De resultaten van het ‘EuroCIO Leverancierstevredenheidsonderzoek’ zijn bekend en onthullen een vertraging van de Cloud-adoptie en een toename van Exit-strategieën en acties ten gevolge van inflexibele licenties en prijsmodellen. lees verder

Upcoming event

  1. Virtuele bijeenkomst CEG Vendor Relations Virtueel

    Leveranciersmanagers, inkoop managers, service managers, contract managers en licentie specialisten nemen deel aan deze Kennisgroep (CEG) bijeenkomsten. Deze CEG deelt kennis en ervaring over diverse actuele onderwerpen die spelen omtrent; grote vendoren, contracten, licenties, audits, AVG, DPIA's, exit, Cloud etc.

    06 okt
Close