Vendor Relations

Leveranciers relaties

Wij constateren dat contractvoorwaarden die de leveranciers opstellen veelal niet in evenwicht zijn en meestal ten faveure van de leveranciers zelf zijn. Hierdoor liggen (financiële) risico's voornamelijk bij de gebruiker, wat de relatie vaak ook niet ten goede komt. Als opdrachtgevers hebben we behoefte aan meer gebalanceerde afspraken die niet alleen de belangen van de leverancier, maar ook de belangen van de klant behartigen.

Ambitie

Wij streven naar een level playing field tussen vraag- en aanbodzijde. Met betrekking tot contractvorming willen wij flexibiliteit en aanpasbaarheid, transparantie en schaalbaarheid bewerkstelligen. Daarnaast willen wij de kennisdeling binnen de CIOPN community vergroten op een aantal onderwerpen waaronder, contract & leveranciersmanagement, softwareassetmanagement en identity & accessmanagement. Met 4-6 grote vendoren willen wij kennis uitwisselen en discussiëren over waargenomen knelpunten in de relatie/contracten. Onze invloed in Europa willen wij vergroten door intensiever contact met EuroCIO.

In een snel veranderend technologielandschap, waarbij cloud een steeds grotere rol opeist, is het zaak goede relaties te onderhouden met de aanbodzijde. Meer balans in rechten en plichten van zowel klant als leverancier is daarbij essentieel voor verdere ontwikkeling van deze relatie

Samenwerking

Om de relatie tussen klant en leverancier beter vorm te geven werken wij samen met CIO's in binnen- en buitenland. Via de Europese CIO Associatie (EuroCIO) delen wij kennis en ervaring uit en kunnen we op onderwerpen die van gezamenlijk belang zijn standpunten innemen.

Vanuit het CIO Platform Nederland wordt samengewerkt met de volgende instanties:

Actueel

Events

 1. Op woensdag 14 maart 2018 in Utrecht

  Bijeenkomst CEG Cloud
  • Vendor Relations
 2. Op dinsdag 10 april 2018 in Utrecht

  Bijeenkomst CEG Vendor Relations
  • Vendor Relations
 3. Op dinsdag 17 april 2018

  Bijeenkomst CC Vendor Relations
  • Vendor Relations
Close