Vendor Relations

Vendor Relations

Onze leden bepalen op welke thema's wij acteren. We werken aan een evenwichtige relatie tussen opdrachtgever en leverancier.

Leveranciers van digitale technologieën zijn cruciale partners voor onze leden. De relatie is echter voor verbetering vatbaar. Hun technologische kennis heeft leveranciers een natuurlijke voorsprong gegeven op de gebruikers. Maar de ontwikkelingen in technologie en vermarktingstrategieën van de afgelopen decennia, en de karakteristieken die deze digitale markten blijken te hebben, hebben een keerzijde. Ze leveren dusdanig gedrag op, dat een herijking nodig is.

Daarvoor doen wij het volgende:

  1. Elkaar helpen het proces van inkoop, implementeren, administreren en onderhouden van software assets te verbeteren, door kennis en ervaringen te delen. Transparantie in hoe dit te doen, waar mogelijkheden liggen en best practices, is cruciaal om de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker goed in te vullen.
  2. Onder de aandacht blijven brengen van de Nederlandse en Europese ambtelijke en politieke top, dat het beleidskader rond marktwerking meer moeten gaan aansluiten op de praktijk van de markten van digitale technologie. De manier waarop machtige partijen omgaan met hun marktmacht ten opzichte van hun klanten, moet onderdeel worden van toezicht en de mogelijkheid om in te grijpen.

In een snel veranderend technologielandschap, waarbij cloud een steeds grotere rol opeist, is het zaak goede relaties te onderhouden met de aanbodzijde. Meer balans in rechten en plichten van zowel klant als leverancier is daarbij essentieel voor verdere ontwikkeling van deze relatie.

Vendor relations nieuws

FD artikelen geven aandacht aan de digitale markt

2023-04-03 | NB | FD artikelen geven aandacht aan de digitale marktmaandag 03 april 2023 14:51 Afgelopen week publiceerde het FD twee interessante en relevante artikelen over ontwikkelingen op de Nederlandse digitale markt. Het dagblad licht de unieke onderhandelingspositie van Nederland t.o.v. Big Tech uit en heeft daarnaast aandacht voor een oproep van toezichthouders in de digitale markt. lees verder

Fair principle 11: De omvang, uitvoering en het beoogde resultaat van een audit worden duidelijk omschreven in het contract.

2022-10-04 Fair Principles 11a (1020 x 574 px)maandag 03 oktober 2022 09:08 Zakelijke gebruikersverenigingen Beltug, Voice, Cigref en CIO Platform Nederland pleiten voor een evenwichtige cloudmarkt: 11 ‘fair principles’ om het digitale potentieel van Europa te ontketenen. 'Fair principle' 11 vereist dat commerciële modellen niet eenzijdig mogen worden gewijzigd en zij moeten een actief 'opt-in'-principe hanteren. lees verder

Fair Principle 10: Commerciële modellen en aanbiedingen moeten consistent en redelijk zijn en mogen geen verschillende modellen combineren ten gunste van de inkomsten van de verkoper

2022-09-27 NB Fair Principles 10Bdinsdag 27 september 2022 07:44 Zakelijke gebruikersverenigingen Beltug, Voice, Cigref en CIO Platform Nederland pleiten voor een evenwichtige cloudmarkt: 11 ‘fair principles’ om het digitale potentieel van Europa te ontketenen. 'Fair principle' 9 vereist dat commerciële modellen niet eenzijdig mogen worden gewijzigd en zij moeten een actief 'opt-in'-principe hanteren. lees verder

Meer nieuws

Vendor relations events

  1. CEG Vendor Relations | Online | Virtuele Bijeenkomst

    Leveranciersmanagers, inkoop managers, service managers, contract managers en licentie specialisten nemen deel aan deze Kennisgroep (CEG) bijeenkomsten. Deze CEG deelt kennis en ervaring over diverse actuele onderwerpen die spelen omtrent; grote vendoren, contracten, licenties, audits, AVG, DPIA's, exit, Cloud etc.

    18 apr

Meer events

Close