Vendor Relations

Vendor Relations

Onze leden bepalen op welke thema's wij acteren. We werken aan een evenwichtige relatie tussen opdrachtgever en leverancier.

Wij leggen de focus op:

  • Het creëren van een level playing field tussen vraag- en aanbodzijde door een gezamenlijke ‘Code of Conduct’. Het realiseren van flexibiliteit, aanpasbaarheid, transparantie en schaalbaarheid bij contractvorming.
  • Kennisdeling vergroten op contract & leveranciersmanagement, software asset management en identity & accessmanagement.
  • Met grote vendoren in discussie gaan over waargenomen knelpunten in de relatie. 

In een snel veranderend technologielandschap, waarbij cloud een steeds grotere rol opeist, is het zaak goede relaties te onderhouden met de aanbodzijde. Meer balans in rechten en plichten van zowel klant als leverancier is daarbij essentieel voor verdere ontwikkeling van deze relatie.

Actueel

Upcoming event

  1. Bijeenkomst CC Vendor Relations

    31 oktober 2019

    Vendor Relations is één van onze vier hoofdthema’s. Ieder thema kent een vaste club CIO’s uit onze achterban die zitting hebben in een CIO Committee (CC) en 3-4 keer per jaar samenkomen om de onderwerpen te bespreken die van belang zijn voor de gehele vereniging.

Close