Vendor Relations

Vendor Relations

Onze leden bepalen op welke thema's wij acteren. We werken aan een evenwichtige relatie tussen opdrachtgever en leverancier.

Wij leggen de focus op:

  • Het creëren van een level playing field tussen vraag- en aanbodzijde door een gezamenlijke ‘Code of Conduct’. Het realiseren van flexibiliteit, aanpasbaarheid, transparantie en schaalbaarheid bij contractvorming.
  • Kennisdeling vergroten op contract & leveranciersmanagement, software asset management en identity & accessmanagement.
  • Met grote vendoren in discussie gaan over waargenomen knelpunten in de relatie. 

In een snel veranderend technologielandschap, waarbij cloud een steeds grotere rol opeist, is het zaak goede relaties te onderhouden met de aanbodzijde. Meer balans in rechten en plichten van zowel klant als leverancier is daarbij essentieel voor verdere ontwikkeling van deze relatie.

Actueel

Presentatie resultaten Leverancierstevredenheidsonderzoek 2018

20181129 Supplier satisfaction survey.jpgdonderdag 29 november 2018 14:37 De resultaten van het ‘EuroCIO Leverancierstevredenheidsonderzoek’ zijn bekend en onthullen een vertraging van de Cloud-adoptie en een toename van Exit-strategieën en acties ten gevolge van inflexibele licenties en prijsmodellen. lees verder

Nieuws van EuroCIO

20180928 Afbeelding EU bijeenkomsten.pngdonderdag 04 oktober 2018 13:02 EuroCIO Supplier Satisfaction Survey onthult zwakke punten in leveranciersrelaties en behoefte aan meer gebalanceerde, innovatieve partnerschappen. lees verder

Goed opdrachtgever- & opdrachtnemerschap doe je samen!

20180911 TS Opdrachtgeverschap.jpgdinsdag 18 september 2018 15:11 Met deelnemers uit de achterbannen van het CIO Platform Nederland en Nederland ICT hebben we besproken hoe we stappen kunnen zetten richting een effectieve samenwerking. Dit met als doel de relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de ICT te verbeteren en te komen tot succesvolle projecten. lees verder

Upcoming event

  1. Bijeenkomst CEG Microsoft 's-Gravenhage

    IT-professionals en vakspecialisten nemen deel aan Kennisgroep (CEG) bijeenkomsten. Deze CEG deelt kennis en ervaring over diverse actuele onderwerpen die spelen omtrent Microsoft zoals; contracten, licenties, audits, AVG, DPIA, exit, Cloud etc.

    21 nov
Close