Vendor Relations

Vendor Relations

Onze leden bepalen op welke thema's wij acteren. We werken aan een evenwichtige relatie tussen opdrachtgever en leverancier.

Wij leggen de focus op:

  • Het creëren van een level playing field tussen vraag- en aanbodzijde door een gezamenlijke ‘Code of Conduct’. Het realiseren van flexibiliteit, aanpasbaarheid, transparantie en schaalbaarheid bij contractvorming.
  • Kennis deling vergroten op contract & leveranciersmanagement, software asset management en identity & accessmanagement.
  • Met grote vendoren in discussie gaan over waargenomen knelpunten in de relatie. 

In een snel veranderend technologielandschap, waarbij cloud een steeds grotere rol opeist, is het zaak goede relaties te onderhouden met de aanbodzijde. Meer balans in rechten en plichten van zowel klant als leverancier is daarbij essentieel voor verdere ontwikkeling van deze relatie.

Actueel

Upcoming event

  1. Bijeenkomst CEG Microsoft

    4 april 2019 in Amersfoort

    IT-professionals en vakspecialisten nemen deel aan Kennisgroep (CEG) bijeenkomsten. Deze CEG deelt kennis en ervaring over diverse actuele onderwerpen die spelen omtrent Microsoft zoals; contracten, licenties, audits, AVG, DPIA, exit, Cloud etc.

Close