Over Impact

Impact

Voor een succesvolle digitale transformatie is het belangrijk dat beleid en regelgeving, zowel in Nederland als Europa, de juiste kaders stellen. Daarom moet in Den Haag en Brussel ook de stem van de zakelijke gebruiker van digitale technologie worden gehoord. Samen met onze zusterorganisaties in Europa formuleren we onze standpunten en brengen deze onder de aandacht bij politici en beleidsmakers.

Samen impact maken

Naast het delen van kennis en ervaring heeft CIO Platform Nederland zich als doel gesteld om deel te nemen aan het maatschappelijk debat en de ervaring van haar leden als zakelijke gebruikers van digitale technologie in te brengen in discussies over beleid en regelgeving.

Zakelijke gebruikers passen steeds meer digitale technologie toe en gebruiken het om bijvoorbeeld als overheidsorganisatie of bedrijf diensten en producten te leveren die uiteindelijk ten goede komen aan consumenten, burgers, studenten en patiënten in Nederland, Europa of andere delen van de wereld. Zonder zakelijke gebruikers geen digitale versnelling en economische voorspoed. Maar zij ervaren ook knelpunten in de digitale markt die aandacht vergen. Daarnaast is er een groot aantal wetten in de maak, die bepalend gaan zijn voor de mogelijkheden en verantwoordelijkheden van zakelijke gebruikers in de toekomst. Bijvoorbeeld over kunstmatige intelligentie of rechten met betrekking tot data. Het is belangrijk dat ook de ervaringen en inzichten van zakelijke gebruikers daarin worden meegewogen. 

Dat betekent dat we deelnemen aan het maatschappelijk debat en onze stem laten horen in de media en bij beleidsmakers en politici. En omdat de knelpunten ook worden ervaren in andere Europese landen, en veel van de belangrijke wetgeving Europese wetgeving zal zijn, werken we in toenemende mate samen met verenigingen voor zakelijke gebruikers van digitale technologie in landen zoals België, Frankrijk en Duitsland. 

Lees verder over onze speerpunten, samenwerking en standpunten.

Close