Europese samenwerking

Europese samenwerking

Samen staan we sterker. Samen met de zusterorganisaties voor CIO’s in andere Europese landen, met name die in België, Duitsland en Frankrijk, nemen we deel aan het maatschappelijk debat met inbreng vanuit de ervaringen van de zakelijke gebruikers van digitale technologie. We stemmen onze inbreng op nieuwe beleidsvoornemens en wetsvoorstellen af en coördineren de contacten met politici op internationaal niveau

De digitale toekomst is één van de twee pijlers onder het beleid van de Europese Commissie. Dat levert veel aandacht op voor de kansen en bedreigingen van digitale technologie voor de Europese economie en samenleving in de lidstaten. Daarbij komt ook veel nieuwe regelgeving kijken. Die regelgeving komt tot stand in samenwerking tussen Europese Commissie, de lidstaten verenigd in de Europese Raad en de volksvertegenwoordiging in het Europees Parlement. Al deze gremia zijn, actief of passief, geïnteresseerd in de impact en gevolgen van de regelgeving op de stakeholders. Organisaties die digitale technologie inzetten voor een betere dienstverlening, betere producten, nieuwe behandelingen of het betrouwbaarder of goedkoper leveren van bestaande diensten en producten, de zakelijke gebruikers, zijn bij uitstek een stakeholder van deze regelgeving. Vandaar dat we onze stem laten horen, waarbij samenwerking loont. Want samen staan we sterker en kunnen we meer op meer terreinen actief zijn.

De afgelopen jaren zijn vooral de banden met onze zusterorganisaties in België (Beltug), Duitsland (VOICE) en Frankrijk (Cigref) sterker geworden. We werken nauw samen aan het beoordelen van nieuwe regelgeving en het leveren van input op die regelgeving. Daarbij focussen wij ons op de volgende speerpunten:

  1. Stoppen van misbruik van vendor lock-in op de markt voor digitale technologie.
  2. Verzekeren dat alleen digitale producten en diensten (waaronder software) die aantoonbaar in overeenstemming zijn met Europese wet- en regelgeving hier op de markt mogen komen.
  3. Behouden van data eigendom voor zakelijke gebruikers van ICT.
  4. Verbeteren van cybersecurity en aanpak van cybercrime op nationaal en internationaal niveau.

Lees meer hierover in de Speerpunten en Standpunten op relevante regelgevingsinitiatieven van CIO Platform Nederland. 

Close