Over ons

Het CIO Platform Nederland verbindt en versterkt!

Het CIO Platform Nederland is dé vereniging voor de CIO/CDO, hun ‘peers’ en IT-professionals van grote gebruikers van digitale technologie in Nederland.

Waarom zijn wij er?

De revolutie die digitale technologie ontketent in economisch en sociaal opzicht, brengt snelle veranderingen in processen, benodigde competenties, investeringen, kansen en risico’s met zich mee. Om daarin de juiste keuzes te maken en daarmee organisaties optimaal te positioneren, is het leren van de ervaringen van anderen van groot belang. Het CIO Platform Nederland faciliteert CIO’s, CDO’s en hun collega’s al sinds 2005 bij het delen van praktische kennis en ervaring en versterkt hen zo in het invullen van hun rol.

Digitalisering dwingt om anders te gaan denken over de actieve toepassing van informatie, technologie en data in elke organisatie. Wij geloven dat deze drie key ingrediënten onmisbaar zijn om voordelen, flexibiliteit en toegevoegde waarde te creëren, waardoor de Nederlandse maatschappij succesvol kan digitaliseren. De CIO/CDO en zijn/haar ‘peers’ spelen daarin een cruciale rol om visie, flexibiliteit en samenwerking vorm te geven. Daarbij zijn contacten met partners binnen de eigen organisatie (bijv. de Raad van Bestuur) en met stakeholders daarbuiten van groot belang. Kortom, dankzij de leden van het CIO Platform Nederland zal Nederland voorop lopen: we make digital work!

De veranderingen die digitalisering mogelijk en noodzakelijk maakt in onze organisaties zijn zo groot en gaan zo snel, dat we alleen door kennis te delen voldoende voorbereid zijn op deze ontwikkelingen en onze organisaties hierop zo goed mogelijk kunnen voorbereiden

Wil jij lid worden van het CIO Platform Nederland?

Lees meer over de voordelen

Verbinden

Het verbinden van de leden onderling creëert de toegevoegde waarde. Het informele karakter van de vereniging maakt dat de betrokkenheid erg hoog ligt en het netwerk toegankelijk is. Contacten zijn snel gelegd, in alle lagen van de organisatie.

Versterken

Door kennis en ervaring uit te wisselen versterken de leden zichzelf in hun digitale transformatie. Tevens vertegenwoordigt het bureau de belangen van onze leden en B.V. Nederland door verbinding te zoeken met externe partijen.

Vertrouwen

Vertrouwen vormt de basis en is de kracht van de vereniging. Ieder lid voelt zich veilig om gevoelige issues uit te wisselen. Leveranciers nemen geen deel aan de activiteiten en er wordt niet aan sales of acquisitie gedaan.

Close