Over ons

CIO Platform Nederland in het digitale hart van de samenleving

CIO Platform Nederland is dé vereniging voor de CIO/CDO, hun ‘peers’ en IT-professionals van grote gebruikers van digitale technologie in Nederland.

Waarom zijn wij er?

De revolutie die digitale technologie ontketent in economisch en sociaal opzicht, brengt snelle veranderingen in processen, benodigde competenties, investeringen, kansen en risico’s met zich mee. Om daarin de juiste keuzes te maken en daarmee organisaties optimaal te positioneren, is het leren van de ervaringen van anderen van groot belang. CIO Platform Nederland faciliteert CIO’s, CDO’s en hun collega’s al sinds 2005 bij het delen van praktische kennis en ervaring en versterkt hen zo in het invullen van hun rol.

Digitale technologie dwingt om anders te gaan denken over de actieve toepassing van informatie, technologie en data in elke organisatie. Wij geloven dat deze drie key ingrediënten onmisbaar zijn om voordelen, flexibiliteit en toegevoegde waarde te creëren, waardoor de Nederlandse maatschappij succesvol kan digitaliseren. De CIO/CDO en zijn/haar ‘peers’ spelen daarin een cruciale rol om visie, flexibiliteit en samenwerking vorm te geven. Daarbij zijn contacten met partners binnen de eigen organisatie (bijv. de Raad van Bestuur) en met stakeholders daarbuiten van groot belang. 

De veranderingen die digitalisering mogelijk en noodzakelijk maakt in onze organisaties zijn zo groot en gaan zo snel, dat we alleen door kennis te delen voldoende voorbereid zijn op deze ontwikkelingen en onze organisaties hierop zo goed mogelijk kunnen voorbereiden

In het digitale hart van de samenleving

Digitale technologie is van levensbelang geworden voor onze organisaties, de economie en de samenleving, bovendien beweegt onze focus van ‘koude’ toepassing van technologie naar de ‘warme’ impact ervan op mensen en samenwerking tussen mensen en organisaties. Ten slotte vormen de leden van CIO Platform Nederland een afspiegeling van een groot aantal sectoren en activiteiten die samen het hart van de Nederlandse samenleving vormen. Kortom: CIO Platform Nederland staat in het digitale hart van de samenleving!

Kennis delen & maatschappelijk debat

Juist omdat digitale technologie zo belangrijk en overal aanwezig is, moeten de randvoorwaarden voor het goed en verantwoord kunnen inzetten ervan beter op orde komen. Dat gaat niet vanzelf, maar daar kan de community van CIO’s, CDO’s hun 'peers' en IT-professionals, wel veel kennis en ervaring aan bijdragen. Zowel door elkaar onderling, binnen de vereniging, te inspireren en kennis te delen, als ook door een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat en beleidsontwikkeling. 

Daarbij focussen wij ons op de volgende speerpunten:

  • Stoppen van misbruik van vendor lock-in op de markt voor digitale technologie.
  • Verzekeren dat alleen digitale producten en diensten (waaronder software) die aantoonbaar in overeenstemming zijn met Europese wet- en regelgeving hier op de markt mogen komen.
  • Behouden van data eigendom voor zakelijke gebruikers van ICT.
  • Verbeteren van cybersecurity en aanpak van cybercrime op nationaal en internationaal niveau.

Lees meer hierover in de Speerpunten van CIO Platform Nederland.

CIO Platform Nederland organiseert de activiteiten rond volgende thema’s: Information Security, Vendor Relations, Digital Strategy, Innovation & Transformation en Diversity & Inclusion

Lid worden van het CIO Platform Nederland?

Lees meer over de voordelen

Waar staan wij voor?

CIO Platform Nederland creëert een omgeving waarin de leden verbinden en elkaar versterken vanuit wederzijds vertrouwen:

Verbinden

Het verbinden van de leden onderling creëert de toegevoegde waarde. Het informele karakter van de vereniging maakt dat de betrokkenheid erg hoog ligt en het netwerk toegankelijk is. Contacten zijn snel gelegd, in alle lagen van de organisatie.

Versterken

Door kennis en ervaring uit te wisselen versterken de leden zichzelf in hun digitale transformatie. Tevens vertegenwoordigt het bureau de belangen van onze leden en B.V. Nederland door verbinding te zoeken met externe partijen.

Vertrouwen

Vertrouwen vormt de basis en is de kracht van de vereniging. Ieder lid voelt zich veilig om gevoelige issues uit te wisselen. Leveranciers nemen geen deel aan de activiteiten en er wordt niet aan sales of acquisitie gedaan.

Close