Speerpunten CIO Platform Nederland

CIO Platform Nederland is dé vereniging voor de CIO/CDO, hun ‘peers’ en IT-professionals van grote gebruikers van digitale technologie in Nederland. Digitale technologieën hebben inmiddels een essentiële rol verkregen binnen veel bedrijfsprocessen en deze rol zal alleen nog maar toenemen. Het maatschappelijk belang en de afhankelijkheid van technologie vendoren neemt daarmee ook toe.

Het toepassen van, en werken met digitale technologieën staat voor leden van CIO Platform Nederland centraal. Voor zakelijke grootgebruikers van digitale technologie is het hierbij van cruciaal belang dat het gebruik ervan op een veilige, verantwoorde, schaalbare en duurzame manier kan.

De onstuimige groei van digitale technologie gaat nog te vaak ten koste van de zakelijke gebruiker. Uitvoerige onderzoeken naar de mate waarin enkele veelgebruikte toepassingen voldoen aan Europese privacyregelgeving, leidden tot de conclusie dat dit niet het geval is.[CR1]  Gezien de machtsverhoudingen op de markt voor digitale technologieën is dat echter niet zomaar recht te zetten door de zakelijke gebruiker. Dat moet anders: transparanter, eerlijker en conform de Europese regelgeving.

CIO Platform Nederland wil de digitale versnelling ondersteunen en draagt daarom actief bij aan het oplossen van de problemen die het juist, veilig en effectief gebruik daarvan verhinderen. Om dit te realiseren, focussen wij ons op de volgende speerpunten:

  • Stoppen van misbruik van vendor lock-in op de markt voor digitale technologie.
  • Verzekeren dat alleen digitale producten en diensten (waaronder software) die aantoonbaar in overeenstemming zijn met Europese wet- en regelgeving hier op de markt mogen komen.
  • Behouden van data eigendom voor zakelijke gebruikers van ICT.
  • Verbeteren van cybersecurity en aanpak van cybercrime op nationaal en internationaal niveau.

Door onze kennis, expertise en ervaringen uit de praktijk in te zetten, proberen wij belangrijke knelpunten op deze onderwerpen te verhelpen.

Daarnaast ondersteunen wij waardevolle initiatieven die de toepassing van IT in de praktijk verbeteren en die de positieve impact van digitale technologie vergroten. Denk hierbij aan deelname aan de Cyber Security Raad, AI Coalitie, Human Capital Agenda-ICT etc.

Deze activiteiten gebeuren veelal in samenwerking met andere organisaties binnen het ecosysteem van het CIO Platform Nederland. Zowel op nationaal als Europees/internationaal niveau.

Voor vragen en/of opmerkingen naar de keuze en/of uitvoering van deze speerpunten neem contact op met bureau@cio-platform.nl .

Close