Privacy Statement

Het CIO Platform Nederland, gevestigd aan Maanweg 174, 2516 AB in Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

CIO Platform Nederland
Maanweg 174
2516 AB Den Haag
070-7260006
http://www.cio-platform.nl

Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met Ronald Verbeek. Hij is te bereiken via info@cio-platform.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het CIO Platform Nederland verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit geldt alleen voor die personen die toegang krijgen tot onze diensten in de beveiligde omgeving. Persoonsgegevens die via het contactformulier naar ons verzonden worden, zullen direct na afhandeling van vraag/verzoek worden verwijderd.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij in onze beveiligde omgeving verwerken:

 • Voor- en achternaam, tussenvoegsel, incl. voorletters.
 • Telefoonnummer en/of mobiel nummer.
 • Zakelijk e-mailadres, bij uitzondering tijdelijk privé e-mailadres.
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Gegevens over jouw klikgedrag op onze mailings en enquêtes.
 • Registratie deelname aan events en activiteit op de online community.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij slaan op onze beveiligde omgeving een pasfoto op die door de gebruiker zelf geplaatst, gewijzigd en verwijderd kan worden. De pasfoto is niet verplicht om van onze online diensten gebruik te maken.

Onze diensten zijn gericht op medewerkers van onze leden, deze zijn in de regel ouder dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cio-platform.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het CIO Platform Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van een factuur voor lid organisaties.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of berichten die je op de hoogte stellen van de activiteiten in onze vereniging.
 • Om diensten bij je aan te bieden.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Andere deelnemers in onze vereniging met jou in contact te laten treden.
 • Het CIO Platform Nederland analyseert jouw gedrag op het afgeschermde deel van de website incidenteel om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Gegevensbehoud binnen Google Analytics is ingesteld op 24 maanden.

Alle doelen zijn op basis van de wettelijke grondslag van toestemming. De betrokkene heeft vrijelijk toestemming gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor een of meer van bovenste doeleinden. Toestemming wordt door betrokkene verleend door ons registratieformulier in te vullen en akkoord te gaan met de verwerking van de persoonlijke gegevens. Gegevens van de betrokkene kunnen gewijzigd/verwijderd worden door daartoe een schriftelijk verzoek in te dienen vanuit het zakelijk e-mailadres van de betrokkene naar info@cio-platform.nl.

Geautomatiseerde besluitvorming

Het CIO Platform Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van het CIO Platform Nederland) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het CIO Platform Nederland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens die wij in onze beveiligde omgeving verwerken:

Jouw persoonsgegevens blijven bewaard tot het einde van het kalenderjaar ná het jaar waarin jij hebt aangegeven niet langer te willen deel uitmaken van het netwerk of het lidmaatschap van jouw organisatie is opgezegd.

Voorbeeld: zeg je je lidmaatschap op per 7 juni 2018? Wij verwijderen dan jouw gegevens per 1-1-2020.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het CIO Platform Nederland deelt alleen in beperkte zin persoonsgegevens met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Het CIO Platform Nederland zal te nimmer persoonsgegevens verkopen aan derden. Het CIO Platform Nederland maakt t.b.v. haar dienstverlening gebruik van diensten van derden die data verwerken in opdracht van het CIO Platform Nederland. Met deze diensten heeft het CIO Platform Nederland verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het CIO Platform Nederland gebruikt alleen functionele en analystisch cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen en zijn niet herleidbaar naar jouw persoonsgegevens. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

CIO Platform Nederland maakt geen gebruik van social media share buttons. Video’s publiceert het CIO Platform Nederland op YouTube.com. Indien je de video-content afspeelt op dit kanaal, verlaat je de website van het CIO Platform Nederland en komt hiermee ons privacyverklaring te vervallen.

De getroffen maatregelen door het CIO Platform Nederland m.b.t. Google Analytics:

 1. De website maakt gebruik van Google Analyticscookies;
 2. CIO Platform Nederland heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten op 26 maart 2018;
 3. De laatste 3 cijfers van het IP-adres zijn geanonimiseerd;
 4. ‘Gegevens delen’ met Google is uitgezet (ook voor advertentiedoeleinden);
 5. User ID is uitgeschakeld;
 6. Via het SSL-certificaat worden jouw gegevens versleuteld verzonden;
 7. Opt-out functionaliteit wordt niet aangeboden;
 8. Maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website Veiliginternetten.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account met uitzondering van het zakelijk e-mailadres. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze organisatie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@cio-platform.nl.

Wanneer dit verzoek om inzage per e-mail wordt verstuurd vanaf het bij ons bekende zakelijk e-mailadres, gaan we ervanuit dat jij dit verzoek hebt gedaan. Wil je het verzoek per brief doen, moeten we extra zekerheid hebben dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan. In dat geval vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Het CIO Platform Nederland zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken, op jouw verzoek reageren.

Het CIO Platform Nederland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het CIO Platform Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@cio-platform.nl.

Close