Bestuur & Bureau

Bestuur & Bureau

De leden bepalen de koers van de vereniging en hebben uit hun midden een bestuur gekozen om de dagelijkse leiding op zich te nemen. Het bureau organiseert de interactie tussen de leden, zowel online als offline.

Bestuur

Martijn Koning

Lid Raad van Bestuur & CDO AutoBinck Group

Voorzitter Bestuur CIO Platform Nederland

Martin Hoff

CIO EBN

Penningmeester CIO Platform Nederland

Claudia de Andrade - de Wit

CIO Port of Rotterdam

Bestuurslid CIO Platform Nederland & voorzitter CIO Committee (CC) Information Security

Raimond Voermans

CIO Marel

Bestuurslid CIO Platform Nederland & voorzitter CIO Committee (CC) Vendor Relations

Meryem El Bouyahyaoui

CIO CIBG

Bestuurslid CIO Platform Nederland, voorzitter CIO Committee (CC) Diversity & Inclusion

Sjoerd Blüm

Transformational Leader Royal Schiphol Group

Bestuurslid CIO Platform Nederland & voorzitter CIO Committee (CC) Digital Strategy & Innovation

Robert van Riessen

CIO Teijin Aramid

Bestuurslid CIO Platform Nederland & voorzitter CIO Committee (CC) Transformation

Bureau

Petra Kolijn

Backoffice coördinator

Petra is het geweten van onze backoffice. Ze is verantwoordelijk voor de financiële administratie als ook de administratie van onze leden. Behandelt alle type vragen over de vereniging en springt bij in de organisatie van de events die we organiseren voor onze leden.

Idsard van der Pol

Beleidsmedewerker

Idsard houdt zich bezig met het vergaren, verwerken en analyseren van input vanuit de leden. Dit ter voorbereiding op standpunten, publicaties, bijdragen en beleidsvoorstellen binnen de vereniging en voor bijeenkomsten en externe vergaderingen.

Ankie Tooten

Communicatie & project coördinator

Ankie is verantwoordelijk voor programma-inhoud, coördinatie, organisatie en communicatie rondom events met focus op het thema 'Digital Strategy & Innovation', 'Transformation' en ondersteunt projecten binnen CIO Platform Nederland.

Ronald Verbeek

Algemeen directeur

Ronald ondersteunt het bestuur en is het verlengstuk van het bestuur naar de externe relaties op bestuurlijk en strategisch niveau. Heeft namens het platform de domeinen ‘Information Security’, ‘Relatie overheid en politiek’ en ‘Relatie grote leveranciers’ in portefeuille.

Close