Toelichting events

Wil je deelnemen aan een event?

En werk jij bij één van onze leden?

Toelichting events

Jaarlijks organiseert het CIO Platform Nederland voor de leden circa 50 bijeenkomsten. De events zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van de leden: CIO/CDO's, CxO's, IT-profossionals en collega's uit de business. Deelname is alleen mogelijk na registratie vooraf. Het volledige programma van onze sessies is te bekijken na inloggen. Kenmerkend voor alle sessies:

  • We bieden geen toegang voor leveranciers
  • In vertrouwen kennis en ervaring uitwisselen
  • Informele setting
  • Kosteloos voor alle bij het lid in vaste dienst zijnde medewerkers. Wel kan voor een event een limiet gesteld worden aan het aantal deelnemers per lidorganisatie 
  • Uiteenlopende onderwerpen: van information security tot vendor relations tot digitale transformatie
  • Online, onsite en hybride events voor en door de leden

Events voor CIO/CDO's: 

Regio bijeenkomsten
Deze bijeenkomsten zijn speciaal voor CIO’s/CDO’s, waarin ze kunnen sparren op strategische thema’s met collega’s uit de regio, met een beperkte inspanning qua tijd. Kleine groepen (max. 10 personen) komen een aantal keer per jaar samen. C-level introducees zijn welkom, mits vooraf aangemeld en gedeeld met alle deelnemers. Onder de 'Chatham House Rule' vindt de bijeenkomst plaats.

Netwerkdiners
Drie keer per jaar nodigt een lid alle CIO’s/CDO’s uit voor een ‘kijkje in de keuken’. De netwerkdiners beginnen om 15.00 uur met informatie-uitwisseling over de vereniging. Ook hebben de aanwezigen de gelegenheid om hulpvragen te stellen. Vanaf 16.00 uur heeft de gastheer/gastvrouw de gelegenheid de deelnemers kennis te laten maken met de digitale organisatie, veelal gevolgd door een strategische dialoog en afsluitend "drinks and dinner". Een eventuele rondleiding op de locatie, de borrel en het diner zorgen altijd voor een gezellige sfeer en een evenwichtige balans. Netwerkdiners duren tot circa 20.00 uur.

CIO Committees (CC)
Twee tot drie keer per jaar komt een kleine groep vaste CIO's bij elkaar, met speciale interesse voor het betreffende thema. De CC ondersteunt het bestuur met het opstellen van een strategische agenda en bij het vormgeven van de inhoudelijke activiteiten op dat thema.

Events voor alle leden:

Themasessies
Per jaar organiseren wij vele events op actuele thema’s voor iedereen werkzaam bij onze lid organisaties. Urgente en actuele onderwerpen worden door onze leden geadresseerd, waar een bijeenkomst op georganiseerd wordt, soms alleen met interne mensen, soms ook met sprekers van buiten. Op één specifiek onderwerp wordt kennis en ervaring uitgewisseld, aan peers kunnen problemen/vragen/uitdagingen worden voorgelegd. 

Jaardag
Elk jaar organiseert het CIO Platform Nederland op de eerste of tweede donderdag in juni een feestelijke dag voor alle actief betrokkenen in onze vereniging (CIO’s, CDO’s, CEG-deelnemers, etc.). Tijdens de Jaardag staat altijd een thema centraal en is een informele ontmoeting het hoofddoel.

Kennisgroep bijeenkomsten
CIO Experience Groups (CEG's), oftewel Kennisgroepen, zijn groepen voor kennisuitwisseling op onderwerpen die op lange termijn relevant blijven. Alle interne medewerkers zijn van harte welkom om deel te nemen aan een Kennisgroep. Doel van deze groepen is best practices en actualiteiten uit te wisselen en input te leveren voor gesprekken met externen buiten het CIO Platform Nederland (zoals lopende onderzoeken, reviews van publicaties, etc.). Diverse CEG's ondersteunen de betreffende CIO Committees bij de realisatie van hun plannen. Elke CEG heeft een aantal bijeenkomsten per jaar en deze worden gehouden op locatie bij één van de deelnemers. Bij voldoende animo kunnen er altijd nieuwe CEG’s opgesteld worden over actuele onderwerpen.

Overzicht kennisgroepen

CEG Agile
Deze CEG bespreekt uiteenlopende onderwerpen m.b.t. Agile/Scrum: Wat betekent de verandering naar Agile werken? Waar begin je bij een implementatie? Hoe werken beheerafdelingen Agile? Hoe krijgen we de business mee? Hoe werkt Agile over de hele keten? Werken met Scrum of Scrums? Hoe regelen we de (financiële) besturing? Hoe richten we de goede teams in? Hoe ga je om met de nieuwe rol van de managementlaag? Hoe wordt de toegevoegde waarde gemeten van de teams?

CEG Architecture
In deze kennisgroep CEG Architecture staat centraal: de uitwisseling van kennis en ervaringen door architecten op het snijvlak van IT en business. Verwacht praktijkcase(s), best practices over o.a. stakeholder management, aansluiten op de business, architectuur en agile, tooling, modelleren en visualiseren en de nodige onderlinge inspiratie.

CEG Data 
Uitwisseling van kennis en ervaringen door data specialists, managers en iedereen die data minded is!  

CEG HR Management 
Deze CEG is gericht op HR managers, adviseurs en recruiters werkzaam in de IT-omgeving. Het werven van IT professionals kent vele uitdagingen, alsmede de employability van huidige medewerkers. HR professionals delen in deze CEG hun kennis en ervaringen om hiermee de IT-organisatie bij te staan in het optimaal inzetten van de afdeling. 

CEG Information Security 
Cybersecurity is voor onze leden een belangrijk en in belang toenemend punt van aandacht. Over dit onderwerp wisselen de security experts werkzaam bij onze leden in een vertrouwelijke omgeving kennis en ervaringen uit en helpen elkaar verder met alle voor hen relevante cybersecurity gerelateerde onderwerpen. Dit met als doel het versterken van de cyberweerbaarheid van Nederland en Nederlandse bedrijven. Zo is gezamenlijk vanuit de CEG een artikel tot stand gekomen over ”Cybersecurity: waar begin je? En wat valt er verder nog te doen?”, zijn we betrokken bij het DTC en is samen met enkele CISO’s en hen de Wegwijzer voor Cyberinitiatieven ontwikkeld, nemen we actief deel aan de Cyber Security Raad en haken we aan bij allerlei initiatieven om de informatiebeveiliging binnen de organisaties verder te verstevigen. 

CEG Infrastructure & IT Service Management 
Deze CEG is er voor IT architecten, IT operations, IT service en/of Infrastructuur managers,  wisselt ervaringen uit over o.a. architectuur, organisatie en processen van IT op het gebied van infrastructuur en service management, datacenters, netwerk processen, outtasking/outsourcing. 

CEG Innovation & IT 
Vanuit de praktijk zien we dat Innovatiemanagers, Informatiemanagers én Architecten meer en meer samen (moeten) werken om een succesvolle bijdrage te leveren aan de organisatie doelstellingen. Door transformaties vanuit ICT-ontwikkelingen én samenwerking kunnen innovaties en nieuwe business modellen werkelijkheid worden. Architecten, Innovatiemanagers en Informatiemanagers (en iedereen die verder een rol speelt op het innovatie-vlak) worden samen gebracht om elkaar te inspireren over “Hoe komen de innovaties tot stand” (Wie is in de lead? Waar ligt de verantwoordelijkheid? Hoe organiseer je de uitvoering? Etc.). 

CEG IoT 
De CEG IoT deelt met elkaar kennis en inzichten over het beheren, optimaliseren en innoveren van processen gebruik makend van IoT-devices. In plaats van alleen naar leveranciers te luisteren en Proof of Concepts te ontwikkelen, wordt geleerd van de diverse praktijkcases die door leden van het CIO Platform Nederland worden ingebracht. Deze praktijkcases kunnen sector overstijgend zijn en soms tot verrassende uitkomsten leiden. 

CEG Low-code/no-code 
Uitwisseling van kennis en ervaringen met Low-code/no-code platformen en hun impact op het IT proces.  

CEG Management support 
Deze groep is er speciaal voor de management assistenten van onze CIO’s/CDO's. Twee keer per jaar komt deze enthousiaste en betrokken groep samen. Bijeenkomsten kenmerken zich door onderling kennis en ervaring uitwisselen en indien op locatie bij een lid is er vaak een interessante rondleiding in de organisatie. Het assistantsvak verandert flink onder invloed van digitalisering en digitale transformatie van een organisatie. Hoe blijf je als assistant toekomstbestendig? Hoe pak je nieuwe werkzaamheden op en hoe speel je jezelf in beeld? Dit zijn vragen die een antwoord krijgen tijdens de sessies.     

CEG Managers CIO Office  
Kleinschalige en informele bijeenkomsten speciaal voor Managers CIO Office om met elkaar kennis en praktijkervaring uit te wisselen. Per sessie bepalen de deelnemers de onderwerpen voor de opvolgende bijeenkomst.  

CEG Portfoliomanagement 
De CEG Portfoliomanagement bespreekt en zoekt de diepgang op alle aspecten van portfoliomanagement. Daarbij valt te denken aan: Waardebepaling van programma’s en projecten, inclusief prioritering. KPI definities. Resourcemanagement: inzicht verkrijgen in het beslag op resources en impact van de veranderingen. Ervaringen met de diverse tooling die wordt ingezet bij dit proces. Monitoren voortgang projecten in relatie tot te behalen strategische doelen. Methodieken als MSP. Dialoog business en IT en stakeholdermanagement. Impact van agile werken op begroting, planning en control. 

CEG Sustainability
Het aantal vragen en uitdagingen rondom duurzaamheid i.c.m. digitaal/data blijft groeien en geven we daarom een vaste plek in onze vereniging.

CEG Vendor Relations
Deze CEG houdt zich bezig met de onderwerpen leveranciers, inkoop en licenties en licentiestructuren van de grote leveranciers worden besproken, algemene aspecten over procurement in de organisatie, wat te doen bij audits, etc. De uitwisseling van issues en best practices levert altijd enorm veel waarde op voor de aanwezigen in de contacten met leveranciers.

Female IT Leaders
Een live bijeenkomst voor en door vrouwelijke CIO’s en IT-leidinggevenden. Met als doel elkaar te versterken, verder te helpen en een hecht netwerk van vrouwelijke IT-leidinggevenden op te bouwen.

Close