Information Security

Informatiebeveiliging

Snelle soft- en hardwarematige ontwikkelingen brengen kansen en bedreigingen voor organisaties rondom informatie technologie en data. Informatiebeveiliging is een onderwerp waar steeds meer focus op komt te liggen; dreigingen nemen toe, regelgevers en toezichthouders roeren zich, klanten worden meer bewust. Daarin ligt ook een kans besloten om vroegtijdig aandacht te geven aan veiligheidsaspecten en om samen te werken aan betere producten en diensten.

Ambitie

Onze ambitie is om de kansen en mogelijkheden van producten en diensten met een sterke informatiebeveiliging op alle lagen van onze organisaties en in de samenleving vergroten. We stimuleren awareness van bestuurders, interne toezichthouders, medewerkers en het algemene publiek met betrekking tot de kansen en risico’s rondom informatiebeveiliging. We delen actief kennis over het versterken van business kansen door goede behartiging van veiligheidsbelangen, samenwerking in ketens en het positief beïnvloeden van de mindset van collega’s binnen de organisatie. We dragen bij aan de activiteiten van de Cyber Security Raad, de overheid en derde partijen op gebied van informatiebeveiliging.

De nieuwe digitale wereld biedt veel kansen. Ook de afhankelijkheid en kwetsbaarheid nemen daarmee toe. Door samen te werken en informatie en kennis te delen worden we allemaal beter en veiliger en maken we van die bedreigingen nieuwe kansen. Daar werken we aan, zowel binnen het CIO Platform Nederland, als met de overheid en andere partijen daarbuiten.

Samenwerking

De eigen veiligheid is in toenemende mate afhankelijk van de veiligheid van anderen. Daarom vinden wij samenwerking met andere partijen juist op dit thema van groot belang.

Actueel

Events

 1. Op maandag 28 januari 2019 in Schiphol

  Crisismanagement oefening - open inschrijving
  • Information Security
 2. Op dinsdag 29 januari 2019 in Utrecht

  Bijeenkomst CC Information Security
  • Information Security
 3. Op donderdag 31 januari 2019 in 's-Gravenhage

  Bijeenkomst CEG Information Security
  • Information Security
Close