Information Security

Informatiebeveiliging

Snelle soft- en hardwarematige ontwikkelingen brengen kansen en bedreigingen voor organisaties rondom informatie technologie en data. Informatiebeveiliging is een onderwerp waar steeds meer focus op komt te liggen; dreigingen nemen toe, regelgevers en toezichthouders roeren zich, klanten worden meer bewust. Daarin ligt ook een kans besloten om vroegtijdig aandacht te geven aan veiligheidsaspecten en om samen te werken aan betere producten en diensten.

Ambitie

Onze ambitie is om de kansen en mogelijkheden van producten en diensten met een sterke informatiebeveiliging op alle lagen van onze organisaties en in de samenleving vergroten. We stimuleren awareness van bestuurders, interne toezichthouders, medewerkers en het algemene publiek met betrekking tot de kansen en risico’s rondom informatiebeveiliging. We delen actief kennis over het versterken van business kansen door goede behartiging van veiligheidsbelangen, samenwerking in ketens en het positief beïnvloeden van de mindset van collega’s binnen de organisatie. We dragen bij aan de activiteiten van de Cyber Security Raad, de overheid en derde partijen op gebied van informatiebeveiliging.

De nieuwe digitale wereld biedt veel kansen. Ook de afhankelijkheid en kwetsbaarheid nemen daarmee toe. Door samen te werken en informatie en kennis te delen worden we allemaal beter en veiliger en maken we van die bedreigingen nieuwe kansen. Daar werken we aan, zowel binnen het CIO Platform Nederland, als met de overheid en andere partijen daarbuiten.

Get secure Gamewise!

In 2015 hebben circa 40 leden samen de game 'Elevator' ontwikkeld en gebouwd, om de awareness voor informatie veiligheid te vergroten. Voor meer informatie over awareness en de game, neem contact op met Janet Cadel

Samenwerking

De eigen veiligheid is in toenemende mate afhankelijk van de veiligheid van anderen. Daarom vinden wij samenwerking met andere partijen juist op dit thema van groot belang.

Actueel

Events

 1. Op donderdag 30 november 2017 in Amsterdam

  Afscheidsymposium "Elevator Game"
  • Information Security
 2. Op donderdag 18 januari 2018

  Meeting CC Information Security
  • Information Security
 3. Op vrijdag 19 januari 2018 in Schiphol

  Meeting CEG Information Security
  • Information Security

Publicaties

Close