Lancering richtlijn voor succesvolle samenwerking

Lancering richtlijn voor succesvolle samenwerking

2021-05-18 Nieuwsbericht Richtlijn succesvolle samenwerking.pngdinsdag 18 mei 2021 16:06

In nauwe samenwerking tussen CIO Platform Nederland en NLdigital is de ‘Richtlijn voor succesvolle samenwerking’ gelanceerd. De richtlijn geeft richting naar meer voorspelbaarheid en transparantie in de relatie tussen leveranciers en gebruikers van software. Download de richtlijn, maak er gebruik van en laat ons weten waar de richtlijn wel, of juist nog niet genoeg, werkbaar is in de praktijk.

De handen zijn ineengeslagen! NLdigital en CIO Platform Nederland werken toe naar een verbeterde samenwerking tussen leveranciers en gebruikers van software. Met als doel transparantie en voorspelbaarheid te vergroten en, soms hoogoplopende, conflicten te voorkomen. 

Waarom is dit nodig; kenmerken van de softwaremarkt 
De markt voor software is er een die gekenmerkt wordt door snelle ontwikkelingen, grote afhankelijkheid van gebruikers van een beperkt aantal grote leveranciers, zeer complexe producten en gebruiksvoorwaarden en nog enkele specifieke elementen die in sommige gevallen aanleiding geven tot soms hoogoplopende geschillen en frustraties aan beide kanten van de markt. 

Belang neemt toe 
En toch zien zowel gebruikers als leveranciers dat software in de toekomst nog belangrijker gaat worden als onderdeel van primaire processen in vrijwel elke sector. Er is dus belang bij het voorkomen, en als ze zich voordoen snel de-escaleren, van conflicten. Dat zal mogelijk wat tijd vergen, maar een eerste stap moet worden gezet, onderling vertrouwen moet worden opgebouwd. 

Om hierbij te helpen is onlangs de ‘Richtlijn voor succesvolle samenwerking’ gelanceerd:

2021-05-18 mock-up Richtlijn succesvolle samenwerking

Niet juridisch bindend, wel richting gevend 
De teksten in de richtlijn zijn niet juridisch bindend voor welke partij dan ook, tenzij ze worden overgenomen in contracten. Ze geven praktische denkrichtingen aan voor het maken van afspraken die transparantie en voorspelbaarheid van de relatie tussen leverancier en zakelijke gebruiker vergroten. We zullen geregeld evalueren hoe het gebruik hiervan in de praktijk verloopt en zullen indien wenselijk de teksten aanpassen. 

Download de Nederlandstalige versie 

Download the English version of the guideline

Laat het ons weten waar het protocol wel, of juist nog niet genoeg, werkbaar is in de praktijk. Stuur een e-mail naar bureau@cio-platform.nl

Gezamenlijke bijeenkomsten 
Naast het juridisch goed regelen van de relatie, is het ook belangrijk dat leveranciers en gebruikers elkaar regelmatiger treffen buiten een contractuele zero-sumgame situatie, om ontwikkelingen in technologie, gebruiksvoorwaarden en het beheer en gebruik van software assets te bespreken. CIO Platform Nederland en NLdigital gaan hiervoor dit jaar gezamenlijk bijeenkomsten organiseren en nodigen de leden van beide verenigingen uit hiervan regelmatig gebruik te maken.

« Terug

Close