CIOPN heeft vier aanbevelingen voor informateurs bij opstellen regeerakkoord op hoofdlijnen

CIOPN heeft vier aanbevelingen voor informateurs bij opstellen regeerakkoord op hoofdlijnen

Brief18 oktober 2021

CIO Platform Nederland wijst via een brief de informateurs op de belangen en vraagstukken van de zakelijke gebruiker.

Het CIOPN roept de informateurs op om bij het opstellen van het regeerakkoord op hoofdlijnen de belangen mee te wegen van zakelijke gebruikers van digitale technologie. Alleen zo kunnen de kansen van digitalisering worden verzilverd voor de Nederlandse economie en maatschappij. Het CIOPN heeft vier aandachtspunten:

  • Werk aan weerbaarheid – voorkom een ‘vendor lock-in’
    Er is sprake van een zogenaamde ‘vendor lock-in’, die de softwareleverancier in staat stelt hogere prijzen te vragen, zich meer vrijheden te permitteren ten opzichte van de zakelijke gebruiker en in het algemeen meer lak te hebben aan de wensen en eisen van de klant.
  • Waarborg het behoud van toegang tot data: Zakelijke gebruikers moeten te allen tijde in control zijn over hun eigen (meta-)data, ook als ze deze mee willen nemen naar een andere clouddienst.
  • Conformiteit aan wet- en regelgeving vraagt om haalbaarheidstoets vooraf: Nieuwe wetgeving vereist een uitvoeringstoets bij wet- en regelgeving die toetst of de partij op wie verplichtingen komen te rusten, ook bij machte is om deze verplichtingen na te komen. Zakelijke gebruikers kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor verplichtingen die zij inherent niet kunnen nakomen.
  • Vergroot cybersecurity
    De cybersecurity van bedrijven en overheden moet worden vergroot door tijdige kennisdeling en meer investeringen.

Het grensoverschrijdende karakter van de problemen op de digitale markt betekent dat oplossingen moeten worden gezocht zowel op nationaal niveau als in Europese samenwerking.

Het CIOPN deelt graag de kennis en expertise van de brede achterban met de informateurs.

Lees de brief hier.

« Terug

Close