Fair principle 11: De omvang, uitvoering en het beoogde resultaat van een audit worden duidelijk omschreven in het contract.

Fair principle 11: De omvang, uitvoering en het beoogde resultaat van een audit worden duidelijk omschreven in het contract.

2022-10-04 Fair Principles 11a (1020 x 574 px)03-10-2022 09:08 03-10-2022 09:08

Zakelijke gebruikersverenigingen Beltug, Voice, Cigref en CIO Platform Nederland pleiten voor een evenwichtige cloudmarkt: 11 ‘fair principles’ om het digitale potentieel van Europa te ontketenen. 'Fair principle' 11 vereist dat commerciële modellen niet eenzijdig mogen worden gewijzigd en zij moeten een actief 'opt-in'-principe hanteren.

Controle op het correcte gebruik van software en de bijbehorende licenties is een legitiem recht van softwareleveranciers. Maar rond een eventueel auditproces moeten duidelijke afspraken worden gemaakt tussen leverancier en klant.

Kunnen leveranciers zeer complexe licentiemodellen maken. De klant weet niet hoe hij daaraan moet voldoen. Uit de audit blijkt vervolgens dat de klant de complexe regels niet goed naleeft, en de leverancier legt (zware) sancties op.

  • Het resultaat, de objectiviteit en het beoogde doel gaan vaak verder dan het karakter van een feitelijke audit.
  • Vaak is er een bijkomend doel om meer licenties, nieuwe producten en diensten te verkopen of de klant onder druk te zetten voor een nieuw platform of bedrijfsmodel. Audits mogen niet voor dergelijke doeleinden worden misbruikt.
  • Tijdens een audit mogen klanten niet aansprakelijk worden gesteld voor software die standaard is geïnstalleerd, maar nooit is gebruikt of geactiveerd, bijvoorbeeld door een licentiesleutel.

Zakelijke gebruikers zijn doorgaans niet tegen een contractueel vastgelegd auditrecht, maar goede afspraken maken goede vrienden. Laten we daarom besluiten met dit elfde en laatste beginsel; de reikwijdte, de uitvoering en het beoogde resultaat van een audit moeten duidelijk in het contract worden omschreven. 

Support Fair Principle 11 op LinkedIn

« Terug

Close