Twin Transition Playbook voor CIO’s

Twin Transition Playbook voor CIO’s

2023-02-13 NB Workshop 'Twin Transition' schiphol20-02-2023 08:42 20-02-2023 08:42

Een groep deelnemers, gelijk verdeeld over CIO’s en andere betrokkenen en geïnteresseerden op gebied van de digitale- en energietransitie, kwamen op 13 februari bijeen bij Schiphol Group.

Daar lichtten Sjoerd Blüm, tot voor kort CIO van Schiphol Group, en zijn team hun ‘twin transition’-reis toe aan (potentiële) leden van CIO Platform Nederland. Zij presenteerden de drie fases van het ‘Twin Transition Playbook’ en de ervaring daarmee binnen Schiphol.

De eerste fase betreft de zoektocht naar de juiste doelstellingen; passen zij binnen de algehele strategie van de organisatie, en ook bij de rol en competenties van de Data en Tech organisatie, zijn zij voldoende ambitieus én haalbaar. Met zowel een focus op greening by IT (het inzetten van IT om duurzaamheidsdoelstellingen te halen) als op greening of IT (het verduurzamen van de IT-systemen zelf). In fase twee worden de precieze doelstellingen bepaald, waarbij enkele snel behaald kunnen worden om momentum en enthousiasme te creëren en andere wat langer kunnen duren. Samenwerking met andere organisatieonderdelen of externe partners is hier ook aan de orde. In de derde fase wordt het draagvlak bij betrokken medewerkers, collega’s en ecosysteem-partners zeker gesteld en wordt gewerkt aan het borgen van de resultaten van projecten in business as usual.

 Na toelichting door het team van Schiphol, deelden de andere deelnemers hun ervaringen, vragen en voorgenomen aanpak ten aanzien van de twin transition in breakout groepjes. De kracht van het bundelen van ervaringen en het delen van successen werden daarbij als belangrijke succesfactor benoemd. De ervaringen met deze reis binnen Schiphol Group worden verwerkt in een nieuwe versie van het Twin Transition Playbook, dat binnenkort verschijnt.

Kijk voor de vlog van Sjoerd en meer details van de bijeenkomst in het verslag (alleen voor leden).

Labels
CIO Platform Nederland

« Terug

Close