Digitale geletterdheid is een cruciale basisvaardigheid

Digitale geletterdheid is een cruciale basisvaardigheid

2023-06-01 | NB | Digitale vaardigheden wel of niet cruciaal in het onderwijs26 mei 2023

In een wereld waarin digitale technologie steeds belangrijker wordt, in vrijwel alle sociale, maatschappelijke en economische processen, is het hebben van voldoende kennis om goed met die technologie om te gaan van cruciaal belang. Het goed en veilig kunnen ontwikkelen, onderhouden en inzetten van deze technologie, het begrijpen waarvoor het kan worden ingezet, en waarvoor niet en hoe dat op een efficiënte manier kan, is daarbij noodzakelijk, ook om grote problemen te voorkomen. Hier liggen ook de economische kansen van de toekomst.

Gezien de afhankelijkheid van digitale technologie is het ook van strategisch belang dat er in Nederland en Europa voldoende mensen zijn die geschoold zijn in het omgaan met deze technologie. Om niet té afhankelijk te worden van andere partijen met mogelijk strijdige commerciële, economische of geopolitieke belangen.

Dat allemaal vergt een breed verspreide algemene digitale vaardigheid, of geletterdheid; een basisvaardigheid net als we die nodig hebben in Nederlands, Engels en rekenen. Daarop zullen sommigen dan weer doorleren voor expertise-rollen, om een baan te vinden in het ontwikkelen en inzetten daarvan in o.a. bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en bij de overheid. 

Onbegrijpelijk daarom, dat er nu door enkele Tweede Kamerleden moties zijn ingediend om digitale geletterdheid uit de lijst van basisvaardigheden te schrappen en uit de middelen voor het onderwijs in basisvaardigheden te schrappen. Daarom steunen we als CIO Platform Nederland de brandbrief van een flink aantal organisaties om deze moties tegen te houden.

Geef toekomstige Nederlandse generaties een kans, leidt ze op in het omgaan met digitale technologie! 

« Terug

Close