Zakelijke gebruikers van IT veroordelen marktgedrag van Broadcom en roepen Europese Commissie op tot passende maatregelen

Zakelijke gebruikers van IT veroordelen marktgedrag van Broadcom en roepen Europese Commissie op tot passende maatregelen

2023-06-26 | NB | CIO verenigingen roepen Breton op tot actie EUCS voorstel brengt grote gevolgen voor28 maart 2024

CIO Platform Nederland en haar drie Europese zusterverenigingen verstuurden vandaag een gezamenlijke brief aan de Europese Commissie n.a.v. mogelijk marktverstorend gedrag van Broadcom sinds de overname van VMware.

Leden van CIO Platform Nederland en zusterverenigingen Beltug, Cigref en VOICE, zijn in de afgelopen maanden geconfronteerd met de gevolgen van de overname van VMware door Broadcom.   

Gezamenlijk zien en horen we als verenigingen hoe onderhandelingen en het marktgedrag van de grote softwareleverancier zijn verslechterd sinds de overname door Broadcom. Er wordt mogelijk misbruik gemaakt van de lock-in positie waarin veel zakelijke gebruikers zich bevinden en de fundamentele rol die VMware heeft in veel waardeketens. 

Brief aan de EC
In reactie op de negatieve gevolgen van de overname heeft CIO Platform Nederland i.s.m. de zusterverenigingen een brief verstuurd aan de Europese Commissie. In de brief beschrijven we de ervaren problemen waarmee onze leden zijn geconfronteerd door Broadcom, o.a. scherpe prijsverhogingen, het niet vervullen van contractuele afspraken en het verbieden van doorverkoop van licenties.

Daarnaast roepen we de EC op om de nodige stappen te zetten om deze verstoring op de markt op te lossen en dergelijke schadelijke praktijken in de toekomst te voorkomen. Bovendien vragen we om het perspectief van de Commissie op deze praktijken.  

We concluderen dat er nog te weinig oog is voor de precaire situatie op de markt die het gevolg is van de bijzonder afhankelijke positie van de zakelijke gebruiker van IT t.o.v. leveranciers van cloudsoftware/-producten. Vanwege de afhankelijkheid en lock-in zijn gebruikers overgeleverd aan de grillige eenzijdige besluitvorming door leveranciers. Dit schaadt het vertrouwen in de markt voor digitale producten en -diensten en beperkt de Europese digitale ontwikkeling en autonomie. Dit vraagt om een effectief Europees antwoord. 

Lees de brief hier.

Voor vragen en/of opmerkingen neem contact op met Ronald.

« Terug

Close