Agile/Scrum. To be or not to be?

Agile/Scrum. To be or not to be?

20161010 Themasessie Agile/scrummaandag 17 oktober 2016

Met als inleiding, hoe ontwikkel jij nou? hebben we tijdens de themasessie over Agile/Scrum bij Aegon best practices gedeeld en de vele aanwezigen weer verder geholpen over dit onderwerp.

Op maandag 10 oktober heeft de themasessie Agile/Scrum plaatsgevonden bij Aegon Nederland, met als titel Agile/Scrum, hoe ontwikkel jij nou? Met een grote gemengde groep kwamen we bij elkaar. De vraag voor deze sessie kwam vanuit de CEG Agile/Scrum die graag de visie op Agile/Scrum van CIO's wilde vernemen. Vanuit de CIO’s hebben we Kees Smaling, CIO van Aegon, en Ton van Rhijn, Directeur ICT & Informatiemanagement bij CZ, bereid gevonden om de cultuurtransformatie bij hun organisaties toe te komen lichten.

Kees begint zijn presentatie met dat Aegon wel moest veranderen door snelle opeenvolgende wensen uit de markt. Voorbeelden zijn het veranderen van het contact met de klant dat tegenwoordig veelal direct plaatsvindt en de snelheid van het afhandelen van de klantverzoeken. Door een klein team los te trekken uit de bestaande organisatie en na te laten denken over een werkwijze die past bij de Aegon organisatie, is de vernieuwde werkwijze tot stand gekomen. Achterliggende principes die stof tot nadenken gaven bij de aanwezigen waren zelforganiserende teams versus zelfsturende teams, het realiseren van een waarde netwerk o.a. door het aanbieden van een waardenworkshop, een supporting environment bouwen waarbij de hele organisatie een rol heeft. De cirkel wordt rond gemaakt door het "self improvement" zijn van de teams. Wat heeft waarde toegevoegd, wat niet, wat moeten we niet meer doen, etc.

Ook bij CZ, enthousiast toegelicht door Ton, moet de verandersnelheid op hoog tempo aangepast worden. IT is niet meer leidend, maar wordt middels het Tango model in goed samenspel met business gerealiseerd. Immers zo legde Ton uit, in de tango is de man leidend, maar alleen als beide partners op hetzelfde niveau dansen, krijg je succes. Voorbeeld van dit succes is onder meer kwalitatieve en frequente opleveringen met business waarde, transparant en actueel inzicht in status en voortgang, hogere productiviteit en meer "first time right",  maar ook gemotiveerde medewerkers en  meer creativiteit. Maar let op, sommige teams zijn in staat om zich uit de organisatie te ‘agileren’ en daar moet je voor waken. Lastig punt om goed te beheersen bij zowel Aegon als CZ is het bewaken van de samenhang of wel de afhankelijkheden tussen Agile teams. Beide organisaties hebben daar hun eigen oplossing voor.

In het tweede deel van de themasessie hebben we een aantal standpunten, stellingen en vragen vanuit de CEG Agile/Scrum voorgelegd aan de CIO's. Wat we hier leerden is dat het "Kortcyclisch multidisciplinair teamgericht werken" niet alleen een topic is van de CIO, maar dat de achterliggende denkwijze door de hele organisatie moet worden ondersteund en dat bepaalde waterval en Prince II principes ook prima toegepast kunnen (blijven) worden in sommige situaties. Interessante discussies en zienswijzen om te spiegelen aan de eigen organisatie en cultuur van de deelnemers. Op basis van de uitkomsten van deze interactieve themasessie concluderen we dat Agile een middel is en geen doel op zich om het IT voortbrengingsproces te verbeteren. Blijf kijken naar wat past binnen jouw organisatie en bij jouw mensen, en durf ook buiten het Agile boekje te treden, als dat beter past.

Ook tijdens het buffet en het netwerken werden de ervaringen nog gedeeld over de inrichting van portfoliomanagement, de cruciale rol van de product owner, noodzaak voor coaches, etc. Genoeg input voor volgende sessies over dit onderwerp!

« Terug

Close