Leden CIO Platform Nederland helpen elkaar naar de 1,5 meter economie

Leden CIO Platform Nederland helpen elkaar naar de 1,5 meter economie

2020-06-28 Samenvatting 1.5m bezigheden.pngmaandag 29 juni 2020

Sinds medio maart de Corona-maatregelen in volle hevigheid van kracht werden, bleek eens temeer de kracht van een netwerk zoals gevormd door de 131 leden van CIO Platform Nederland.

Zonder commercieel oogmerk elkaar helpen beter te worden in het omgaan met digitale technologie en het inzetten daarvan binnen de eigen organisatie, daar gaat het om. Zeker in zo’n ongewone en nog niet eerder meegemaakte situatie, is het erg nuttig gebleken om af en toe even de kennis, inzichten en ervaringen van collega’s te vernemen. Via diverse kanalen is een vraag gemakkelijk gesteld en zijn er altijd wel een paar snelle reacties die je weer op weg helpen. Ook scheelt het om collectief een leverancier te benaderen met een vraag die anders door tientallen gebruikers afzonderlijk van elkaar wordt gesteld en daarmee een groter beslag leggen op schaarse capaciteit die elders hard nodig is om de crisissituatie het hoofd te bieden.

Dit is in veel gevallen voldoende en waardevol. Maar sommige vragen zijn wat omvangrijker, die vergen wat meer tijd en aandacht. Bijvoorbeeld de vraag die medio april relevanter werd, bijvoorbeeld ‘Hoe gaan we zorgen dat medewerkers op enige termijn weer veilig naar kantoor kunnen?’, ‘Hoe zorg je voor een goede verdeling van je medewerkers over teams?’ ‘Hoe verdeel je werkruimtes?’ en ‘Welke IT tools kunnen daarbij helpen?’. Vragen die voor elke kantoor- of productieomgeving van elke organisatie een ander antwoord kunnen opleveren.

Onder co-voorzitterschap van initiatiefnemer Sjoerd Blüm, CIO bij Schiphol Group, en Rikky van Osch, CIO bij ONVZ en bestuurslid van het CIO Platform Nederland), is een CIO Action Team (CAT) met de CIO’s van nog vijf andere leden de uitdaging aangegaan. Onder aansturing van de CAT ging een Operationeel Team met 11 medewerkers van onze leden en twee bureaumedewerkers van de vereniging aan de slag om de vragen van de juiste antwoorden te voorzien. Inmiddels is de afgelopen tijd de nodige informatie en inspiratie bijeengebracht en gedeeld. Sinds medio april zijn vier webinars over dit onderwerp georganiseerd:  

  • Een webinar over de informatie die Randstad c.s. al hadden verzameld vanuit enkele tientallen sectoren en landen over de hele wereld. 
  • Een webinar over hoe VDL Nedcar haar productiefaciliteit in Born weer heeft opgestart na enkele weken van volledige sluiting. 

  • Een webinar waarin factsheets zijn gepresenteerd over de antwoorden op de vijf meest prangende vragen die door de leden waren gesteld. De factsheets bieden zicht op welke maatregelen mogelijk zijn, hoe die geoperationaliseerd kunnen worden en welke tooling eventueel bruikbaar is. Met deze factsheets kunnen de verantwoordelijken bij leden voor de terugkeer naar kantoor/werkplek de ingrediënten verzamelen die ze in hun specifieke situatie nodig hebben. 

  • Een webinar met enkele voorbeelden van IT tools die van nut kunnen zijn. 

Om deze informatie beschikbaar te houden, ervaringen met implementatie te delen en eventuele nieuwe vraagstukken te adresseren is een interne 1,5 meter community gelanceerd. De focus wordt nu verlegd naar meer zicht krijgen op de langeretermijneffecten van de 1,5 meter economie. Een eerste aanzet daartoe is gegeven op het webinar ‘Stay Strong’ dat op 9 juni is gehouden ter gelegenheid van de 15e verjaardag van het CIO Platform Nederland. Daar werd al volop gekeken naar de trends en dkansen voor de komende maanden. 

Labels
CIO Platform Nederland

« Terug

Close