Oproep treffen cyber security maatregelen

Oproep treffen cyber security maatregelen

2021-01-28 Oproep cyber security maatregelen.pngdonderdag 28 januari 2021

CIO Platform Nederland roept de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat op maatregelen te treffen op gebied van cyber security.

De afgelopen tijd zijn cyber security incidenten met regelmaat in het nieuws, onze leden ondervinden deze dagelijks en de schade neemt hand over hand toe. Daarnaast lopen de kosten om op een veilige manier met digitale technologieën om te gaan de spuigaten uit. En ondertussen lijken cybercriminelen maar moeizaam te worden opgespoord en tot verantwoording te worden gebracht. Dat moet anders! De toenemende afhankelijkheid van digitale technologie maakt het noodzakelijk dat ook de digitale wereld onder de volle werking van de rechtsstaat wordt gebracht.

Wat is nodig?
In ieder geval:

  • Sneller en beter delen van informatie tussen overheid en bedrijfsleven.
  • Verbeteren van de kennis en middelen van opsporingsdiensten en OM om de aanpak van cybercriminaliteit te vergroten.
  • Vergroten van de aansprakelijkheid van softwareleveranciers die onveilige producten op de markt brengen.
  • Europese samenwerking op juridisch, politieel en justitieel vlak om cybercriminelen sneller in de kraag te vatten en te berechten.

Zelf doen we natuurlijk ook het nodige aan kennisdeling, samenwerking met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), Digital Trust Center (DTC) en met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Zie o.a. de Cybersecurity wegwijzer en de Risicoklasse-indeling tool voor het MKB. 

Heb je vragen over deze oproep? Neem contact met Ronald Verbeek, directeur CIO Platform Nederland, via  ronald.verbeek@cio-platform.nl.

« Terug

Close