Digitale beveiliging: “De keten is net zo sterk als de zwakste schakel."

Digitale beveiliging: “De keten is net zo sterk als de zwakste schakel."

2021-03-08 Claudia risicoklassenindelingtool.pngmaandag 08 maart 2021

“Met meer dan 4.000 partijen die nauw samenwerken in de logistieke keten wordt het steeds belangrijker om niet alleen op fysiek vlak ontzettend goed op elkaar ingespeeld te zijn, maar ook op digitaal vlak. Investeren in cyber security is dan ook noodzakelijk om een betrouwbare partner te zijn in deze logistieke keten.” Aldus Claudia de Andrade de Wit, Director Digital & IT bij het Havenbedrijf Rotterdam en voorzitter CC Information Security bij CIO Platform Nederland.

In de ketens van de leden van het CIO Platform Nederland vormt het midden- en kleinbedrijf (mkb) een onmisbare schakel. Digitaal raakt alles steeds meer met elkaar verbonden en afhankelijk. Met de toenemende rol van het MKB wordt ze in toenemende mate ook aantrekkelijk voor internetcriminelen. Elk cyberincident kan grote gevolgen hebben in deze ketens. Bij veel MKB ondernemers ontbreekt nu nog de kennis om de digitale beveiliging goed op orde te brengen. In deze korte video is Claudia aan het woord over het belang van veilige samenwerking in de keten, “De keten is net zo sterk als de zwakste schakel":CIO Platform Nederland heeft dan ook, samen met andere partijen en onder regie van het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), de handen ineen geslagen om het mkb weerbaarder maken tegen cyberaanvallen in de vorm van de Risicoklassenindeling Digtale Veiligheid. Aan de hand van 11 vragen wordt een inschatting gemaakt hoe groot het risico is op een cyberincident. Deze inschatting bepaalt in welke risicoklasse (1 t/m 4) een onderneming valt en welke maatregelen er genomen moeten worden om de digitale veiligheid op orde te brengen. Gezien het maatschappelijk belang en de rol die met name het Digital Trust Center speelt, is de ontwikkeling van het instrumentarium door de overheid gefinancierd. De tool is aan de toolkit van het Digital Trust Center toegevoegd

Met de Risicoklassenindeling Digitale Veiligheid is er een handzaam instrument beschikbaar gekomen om digitale risico’s objectief in kaart te brengen en te koppelen aan gepaste beveiligingsmaatregelen. We adviseren iedereen met de samenwerkingspartners in jouw keten hierover in gesprek te gaan en ze te helpen met zich weerbaarder te maken tegen cyberaanvallen.

Claudia: "De Riscioklassenindeling Digitale Veiligheid is hiervoor een zeer geschikte tool."

« Terug

Close