Female IT Leaders Network van start

Female IT Leaders Network van start

2021-07-28 extern Female IT Leaders Network.pngvrijdag 30 juli 2021

Vanuit de achterban van onze vereniging is de behoefte kenbaar gemaakt om als vrouwelijke CIO en vrouwelijke IT-leidinggevende met peers samen te komen om te netwerken en elkaar te versterken. Begin juli is met een kick-ff bijeenkomst een start gemaakt met -mogelijk een reeks- netwerksessies van het Female IT Leaders Network.

Op 7 juli jl. kwam een mooie groep Female IT Leaders samen op het sfeervolle Mereveld in Utrecht voor de kick-off van het gelijknamige Female IT Leaders Network (#FILN) van CIO Platform Nederland. 

Initiatiefnemers Eva Jongmans, manager Ontwikkeling en Beheer bij ONVZ, Claudia de Andrade - de Wit, CIO Havenbedrijf Rotterdam en bestuurslid CIO Platform Nederland en Rikky van Osch, Adviescollege ICT-toetsing, bestuurslid CIO Platform Nederland gingen met elkaar én de deelnemers in gesprek over hun ambities, voorbeeldfuncties, uitdagingen, groei & ontwikkeling en wat vrouwen toevoegen aan leadership teams. Elkaar ontmoeten, verbinden en helpen stond centraal. 

2021-07-28 Female IT Leaders Mereveld

Claudia heet de deelnemers welkom en via het concept van zomergasten gaat de bijeenkomst van start met een aantal thema’s: 

Pak je kans! 
Het eerste onderwerp van gesprek was toekomstplanning. Veel jongere vrouwen zijn hun toekomst al ver vooruit aan het plannen, tegelijkertijd zijn er veel vrouwen die min of meer bij toeval in de IT terecht gekomen zijn. Benadrukt wordt om kansen te pakken en niet te terughoudend of bescheiden te zijn. Ga voor wat mogelijk is en wat je leuk vindt. Het blijkt dat een groot deel van de aanwezige vrouwen vanuit een andere opleiding in de IT is beland. 

“Grey-men-network” 
Er wordt ook ingegaan op het kleine aantal vrouwen in leiderschapsposities in de IT. Nederland blijft daarin achterlopen. Oorzaken die aan de orde komen zijn o.a. vroege keuze voor part-time werken en ook het gevoel dat er nog steeds sprake is van een “grey-men-network”. 

Enkele aanwezigen delen dat het nog steeds pittig is om kinderen en een full-time baan te combineren, niet in het minst om de reacties in de omgeving. Het was voor anderen een verrassing dat dit nog zo’n grote rol speelt. 

Rolmodel: ‘You cannot be what you cannot see’
Het belang van een rolmodel kwam uitgebreid aan bod. Zowel vroeg in onderwijs als later in je professionele carrière is het hebben/zijn van een rolmodel belangrijk. Het wordt ook aangegrepen als een manier om te laten zien dat je niet hoeft te kiezen tussen kinderen en carrière. 

2021-07-28 Female IT Leaders illustratie

Meer diversiteit in IT-leadership
Met de groep verkennen we hoe we tot meer diversiteit in IT-leadership kunnen komen. Eén van de ideeën die ter tafel komt is het vergroten van interactie en de uitwisseling met manlijke rolmodellen door vrouwen explicieter te betrekken in bijeenkomsten van het CIO Platform Nederland. 

Vraag om hulp 
De verschillen tussen vrouwen en mannen komen ook ter sprake. Waarbij naar voren komt dat vrouwen zich sneller kwetsbaar durven op te stellen en om hulp vragen dan mannen. De deelnemers ervaren het als zeer positief dat het kwetsbaar opstellen en om hulp vragen steeds meer gewaardeerd wordt en als een kracht in leiderschap wordt gezien. 

Maatschappelijke bijdrage
Na het plenaire gedeelte is er in kleinere groepen gesproken over thema’s voor de toekomst en hoe we vanuit dit netwerk en het CIO Platform Nederland een maatschappelijke bijdrage kunnen geven. Deze thema’s komen aan bod in vervolgsessies. Unaniem werd de bijeenkomst als nuttig en leuk ervaren en werd benadrukt dat ook het netwerken zonder specifiek doel veel waarde biedt. 

Op 28 oktober 2021 staat de opvolgende bijeenkomst gepland. Female IT leaders, werkzaam en in vaste dienst bij onze leden, zijn dan van harte welkom. Aanmelden kan via buraeu@cio-platform.nl.

« Terug

Close