Themasessie 'Value of IT - Benefit Management'

Themasessie 'Value of IT - Benefit Management'

20160218 TS benefit models.jpgdonderdag 18 februari 2016

Een interactieve bijeenkomst over de waarde van applicaties!

De themabijeenkomst startte met een korte inleiding waarin met name op het doel van deze bijeenkomst, namelijk  “Hoe richt je Benefit Management in?” werd ingegaan. Het lijkt een eenvoudige vraag maar het antwoord hierop is dat niet. Uit de presentaties bleek dat er meerdere inrichtingsmogelijkheden gekozen kunnen worden.

Binnen SNS wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de methode Managing Successful Programmes (MSP). Het afspreken van ‘spelregels’ verbetert de samenwerking en de communicatie en bevordert de besturing op de strategische doelen van de organisatie. Shell heeft de businessmethodiek voor het managen van programma’s overgenomen. Voordeel is dat business en IT meteen dezelfde taal spreken. Binnen Shell is niet IT verantwoordelijk voor de baten van de applicatie, maar de business opportunity manager. De focus op de ‘Business’, een ‘crystal clear governance’ en een gestandaardiseerde terminologie zijn essentieel!

Na afronding van de presentaties volgde feedback en een levendige discussie. We waren het er over eens dat applicaties feitelijk productiemiddelen zijn waarvoor een kosten/baten analyse opgesteld moet worden, die natuurlijk wel in verhouding moet zijn met de prijs die voor de applicaties betaald wordt.

Eén van de belangrijkste conclusies na de discussie is dat IT niet verantwoordelijk is voor het bepalen van de waarde en potentie van applicaties. Deze verantwoording ligt bij de business. IT moet de kunst verstaan om de juiste dialoog met de business aan te gaan waarin zij haar toegevoegde waarde kan aantonen. Dat vraagt om een goed luisterend oor om de businessvraag helder te krijgen en een gezonde spiegel om de dialoog te voeden.

Het was wederom een goede, interactieve bijeenkomst door de actieve en open inbreng van alle deelnemers. Shell had met een bezoek aan het iScope Virtual Reality Center nog een leuke verrassing voor ons in petto. Je maakt niet vaak mee dat je 4D door de aardlagen mag manoeuvreren!

De geslaagde themabijeenkomst werd afgesloten met een hapje en een drankje. Op naar de vervolgsessie ‘Applicatie Rationalisatie’ die binnenkort wordt gepland!

« Terug

Close