Gedragscode Vendor Relations

Gedragscode Vendor Relations

20160203 gedragscode.jpgwoensdag 03 februari 2016

Een gedragscode voor een evenwichtige relatie tussen klant & leverancier!

Binnen het CIO Platform Nederland horen we helaas nog te vaak dat er sprake is van een onevenwichtige relatie tussen ICT-opdrachtgever en ICT-leverancier. Vaak wordt de opstelling van de ICT-leverancier als dominant en in sommige gevallen als monopolistisch ervaren, wat vaak resulteert in eenzijdige terms & conditions in het voordeel van de ICT-leverancier.

Dat ICT steeds belangrijker wordt voor de maatschappelijke en economische ontwikkelingen is een feit en daarmee wordt eens te meer het belang van een evenwichtige en volwassen relatie tussen de aanbod- en vraagzijde van de ICT-markt onderstreept. Het CIO Platform Nederland is er van overtuigd dat dit ook mogelijk is, mits de gedragsregels voor beide partijen duidelijk zijn.

Met de publicatie van een Gedragscode wil het CIO Platform Nederland ICT-opdrachtgevers en ICT-leveranciers een handreiking bieden met als doel omgangsvormen af te spreken en een meer evenwichtige, wederkerige relatie te laten ontstaan. Het CIO Platform Nederland is er van overtuigd dat alleen door het inzien van de wederzijdse belangen, het verbeteren van het onderling vertrouwen en het komen tot een goede invulling van de behoefte van de klant tegen een redelijke en transparante vergoeding, dit te realiseren is.

In overleg met andere nationale CIO verenigingen (verbonden via EuroCIO) wordt nog samengewerkt aan een Europees gedragen versie van de Gedragscode om ook de aandacht te krijgen van grote internationale leveranciers.

De Gedragscode van het CIO Platform Nederland is voor iedereen beschikbaar in zowel de Nederlandse als de Engelse taal:

- Publicatie Vendor Relations: Gedragscode: voor een evenwichtige relatie (februari 2016)
- Publicatie Vendor Relations: Code of Conduct: for an equal relationship (ENG) (februari 2016)

Voor vragen kan contact opgenomen worden via info@cio-platform.nl.

Succes met de relatie!

« Terug

Close