Aftrap Alert Online 2016

Aftrap Alert Online 2016

20161003 Aftrap Alert Online 2016 groot.jpgmaandag 03 oktober 2016

Raising awareness for Cyber Security with our Elevator Game!

Vandaag was de kick-off van de Alert Online 2016 campagne. Het doel van Alert Online is om de bewustwording en kennis over online veiligheid te vergroten en digitaal veilig gedrag te stimuleren bij Nederlandse burgers, consumenten, overheden, bedrijfsleven (inclusief MKB), instellingen en maatschappelijke organisaties. Alert Online is dit jaar georganiseerd door ECP, het Platform voor de Informatiesamenleving, in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Van 3 t/m 14 oktober 2016 worden er veel verschillende activiteiten georganiseerd.

Vanmiddag trapte staatssecretaris Klaas Dijkhoff de campagne af. Thema van de campagne dit jaar is: Cyber Skills – weten, kunnen en doen. Tijdens een debat met 'kopstukken' van de Nederlandse (internet) economie werd de vraag gesteld of Nederland zichzelf een secure digital mainport mag noemen. Jan van de Wouw (CIO Royal IHC) vertegenwoordigde het CIO Platform Nederland tijdens dit debat. Er was een duidelijke call to action voor overheid, semi overheid en grote organisaties om het onderwerp nu naar het volgende level te krijgen. Vanuit onze organisaties bereiken we een groot onderdeel van de samenleving en we moeten het onderwerp en het vertrouwen op board level gaan vestigen. 

Bij bewuster en veiliger online zijn denken wij gelijk aan onze Elevator Game! Doel van de Elevator game is het ontwikkelen van alerte medewerkers en informatieveiligheid bespreekbaar maken. De Elevator Game kan zeer goed ingezet worden als onderdeel van awareness campagnes, met aandacht voor wachtwoorden, phishing, clean desk, printen, gebruik open WiFi en datalekken. 

Op de cyberfair die vanmiddag werd georganiseerd was er gelegenheid voor alle bezoekers om de Elevator Game zelf te spelen. Bij onze eigen Elevator Game – stand hebben we verteld over de game en de totstandkoming van Elevator, maar vooral gespeeld en gesproken over cyber security. Een zeer gezellige en geslaagde middag!

De komende twee weken worden er nog vele activiteiten georganiseerd, zowel voor eigen medewerkers als voor algemeen publiek. Kijk voor meer informatie en tips op www.alertonline.nl, hier kun je o.a. een Cyberskillstest doen! 

Meer informatie over de Elevator Game vind je hier

Elevator game: Raising awareness of the importance of information security

« Terug

Close