Aandacht voor cybercrime in miljoenennota

Aandacht voor cybercrime in miljoenennota

20170921 Nieuwsbericht Miljoenennotadonderdag 21 september 2017

Het kabinet heeft afgelopen dinsdag laten zien een groot belang te hechten aan cyberveiligheid. Daarom wordt er 26 miljoen euro beschikbaar gesteld voor cyberveiligheid vanaf 2018.

Dit bedrag komt bovenop de 13 miljoen euro uit de voorjaarsnota. Hiervan is 2,5 miljoen euro per jaar gereserveerd voor een Digital Trust Centre, om bedrijven te ondersteunen bij het tegengaan van cyberdreigingen. Daarnaast krijgt de politie meer specialisten in dienst die zich gaan bezig houden met digitale criminaliteit, het Team High Tech Crime. Een duidelijk standpunt wat ons betreft!

In de miljoenennota is eveneens aandacht voor een nieuw lesprogramma voor het basis- en voortgezet onderwijs, waarin aandacht moet komen voor nieuwe vakken als burgerschap en digitale vaardigheden. Dat sluit mooi aan bij de wens van het CIO Platform Nederland om kinderen op jonge leeftijd digitaal bewuster te maken. Professionals uit onze organisaties dragen daar ook al aan bij door gastlessen te geven via het initiatief Geef IT Door.

Toch valt het ons op dat er ook kansen zijn gemist… zo is er maar weinig aandacht voor digitalisering en de kansen die het biedt voor het Nederlandse bedrijfsleven en onze samenleving. Binnen de diverse ministeries zien we dat er verschillend aandacht voor ICT is, waarbij aangetekend zij dat het Ministerie van Economische Zaken wel het belang ziet van de noodzaak om als overheid actief te participeren in de digitale transformatie. Echter missen wij ambitie om de digitale toekomst van Nederland zeker te stellen.

Als CIO Platform Nederland behouden wij actief de dialoog met de diverse ministeries met als doel te komen tot een eenduidige toekomstvisie op de digitale samenleving. Van daaruit kunnen wij op de diverse deelonderwerpen, waaronder informatiebeveiliging, ons richten op de kansen en risico's die dit met zich meebrengt voor onze aangesloten organisaties en de Nederlandse samenleving.

« Terug

Close