Impact van digitaliserende samenleving wordt onderschat door het nieuwe kabinet 

Impact van digitaliserende samenleving wordt onderschat door het nieuwe kabinet 

20171012 Regeerakkoord.jpgdonderdag 12 oktober 2017

Wat zit er in het vat voor diegenen die bezig zijn hun organisatie naar de nieuwe digitale economische realiteit te loodsen? Die vraag wordt beantwoord door Ronald Verbeek, Directeur CIO Platform Nederland.

Het nieuwe regeerakkoord is uit. Wat zit er in het vat voor diegenen die bezig zijn hun organisatie naar de nieuwe digitale economische realiteit te loodsen, de CIO’s en CDO’s van deze wereld? Die vraag kan op verschillende manieren worden beantwoord.

Als we puur kijken naar het voorkomen van enkele van de ‘buzzwords’ van vandaag, zoals digitaal/digitale, digitalisering en data, dan ziet het er een stuk beter uit dan het voorgaande regeerakkoord, al houdt het nog steeds niet over. Opvallend is, dat de term ‘innovatie’, die toch doelt op vernieuwing en verandering, heel vaak wordt gebruikt. Wel 3x vaker dan in 2012. Er is dus wel het besef bij de regeringspartijen, dat we moeten veranderen en dat is positief.

Hoe vaak komt het volgende woord voor: 2017 2012
ICT* 6 3
Informatietechnologie - -
IT - -
Internet** 3 -
Digitaal 6 2
Digitale 9 -
Digitaliseren (incl. vervoegingen) 9 1
Digitalisering 6 -
Data 6 2
Privacy 3 5
Cyber 4 1
Automatiseren/-ing - -
Robot(isering) 1 -
Artificial intelligence - -
Kunstmatige intelligentie - -
Machine learning - -
Innovatie 60 19
Vreemdeling 8 11
Vluchteling 17 2
Zorg 150+ 150+
Veilig 82 46

* Zonder 'ict' in woorden als conflict, restricties en jurisdictie.
** Waarvan 1x als 'Internet-of-Things' en 1x als 'Interneteconomie'.

Als we kijken naar de vijf punten van aandacht die voorafgaand aan de verkiezingen door VNO-NCW, CIO Platform Nederland en enkele tientallen andere organisaties zijn opgetekend in het “Manifest: samen naar een duurzame digitale samenleving”, wat komt daarvan dan terecht?

In dat manifest werd gevraagd om de volgende maatregelen:

  1. Investeer in de basis: opleidingen en kennisontwikkeling
  2. Versnel de digitalisering van 5 maatschappelijke domeinen en de overheid
  3. Vergroot het verdienvermogen door voorlopers een extra zet te geven en remmende regels te verwijderen
  4. Heb aandacht voor zorgen en oog voor kansen op gebied van werkgelegenheid, cyberweerbaarheid en privacy
  5. Creëer verbinding en leiderschap via een ministerieel digitaal topteam.

In grote lijnen wordt hieraan wel aandacht besteed in het regeerakkoord en komt er op belangrijke punten ook budget beschikbaar. Voor fundamenteel en toegepast onderzoek bijvoorbeeld, en ook voor cybersecurity. En niet alleen incidenteel geld, maar ook structureel. Dat is goed. Dat is ook nodig. Wat wel jammer is van de aan cybersecurity toebedachte middelen, is dat die verdeeld worden over ten minste 7 departementen. Dat versnippert en roept vraagtekens op over de impact die dit gaat hebben.

Op het punt van verbinding en leiderschap is weinig terug te vinden in het regeerakkoord. Er staat sowieso niets in over de omvang en werkwijze van het nieuwe kabinet. Dat komt wellicht nog bij de presentatie van het daadwerkelijke kabinet. Er is dus nog een beetje hoop dat de partijen erkennen dat digitaal een integraal onderwerp is dat alle sectoren zwaar gaat beïnvloeden.

Alles in ogenschouw nemend is mijn conclusie op basis van de tekst van het regeerakkoord dat er:

  • Stappen zijn gezet in het verhogen van de awareness bij de politiek op het punt van de digitale transitie,
  • Aandacht is voor veel van de door ons als belangrijk aangegeven onderwerpen,
  • Geïnvesteerd gaat worden in innovatie en zowel de kansen van digitalisering als de ermee samenhangende risico’s.

Over het algemeen is het beeld dus wat mij betreft vrij positief…. Maar waarom voelt het dan toch nog niet helemaal goed?

Er ontbreekt volgens mij nog iets, iets dat ook belangrijk is om Nederland de komende jaren te ontwikkelen tot een maatschappij die klaar is om de vruchten te blijven plukken van digitaal.

Een sense of urgency.

Dat mis ik.

Ronald Verbeek
Directeur CIO Platform Nederland

Op 21 november 2017 is de ingezonden brief van Ronald Verbeek verschenen in Boardroom IT (een uitgave van ICT Media): 

« Terug

Close