Goed opdrachtgever- & opdrachtnemerschap doe je samen!

Goed opdrachtgever- & opdrachtnemerschap doe je samen!

20180911 TS Opdrachtgeverschap.jpgdinsdag 18 september 2018

Met deelnemers uit de achterbannen van het CIO Platform Nederland en Nederland ICT hebben we besproken hoe we stappen kunnen zetten richting een effectieve samenwerking. Dit met als doel de relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de ICT te verbeteren en te komen tot succesvolle projecten.

Op 11 september jl. hebben het CIO Platform Nederland en Nederland ICT gezamenlijk een discussiesessie georganiseerd rond het thema ‘goed opdrachtgever- & opdrachtnemerschap’. Gastheer van de middag was Perry van der Weyden, CIO van Rijkswaterstaat te Delft. Langs de assen van opdrachtverstrekking, samenwerken, communicatie & organisatie, capaciteit & deskundigheid en kwaliteitsmanagement lichtten Norbert Derickx (CIO Platform Nederland) en Dirk van Roode (Nederland ICT) de ervaringen vanuit respectievelijk opdrachtgevers- en opdrachtnemersperspectief toe. Uit deze ervaringen waren stellingen gedestilleerd welke in de discussieronde werden voorgelegd aan de deelnemers.

Transformatie Rijkswaterstaat

Alvorens tot de discussie werd overgegaan, werd het woord gegeven aan Perry van der Weyden, die met Rijkswaterstaat de winnaar werd in de categorie ‘samenwerken, communicatie & organisatie’ in het opdrachtgeversonderzoek van Nederland ICT i.s.m. PBLQ. In een inspirerend betoog nam Perry ons mee in de transformatie van Rijkswaterstaat. Hij schetste daarmee een beeld van de enorme impact die deze transformatie heeft op de organisatie en mensen van Rijkswaterstaat. Dat Rijkswaterstaat in deze transformatie geholpen moet worden door leveranciers is duidelijk, maar de wijze waarop Rijkswaterstaat die hulp verkrijgt is wezenlijk anders en vernieuwend binnen de Rijksoverheid. Onder andere leveranciersdagen, een gezamenlijk risicolog en een helder systeem voor prestatiemeting dragen bij aan de transparantie welke noodzakelijk is voor een goed vertrouwen in de relatie. Dit ongeacht de fase waarin men verkeert.

Aandachtspunten uit de discussie

Vervolgens gingen de aanwezigen in groepen uiteen om te discussiëren over de onderwerpen samenwerking, opdrachtverstrekking en capaciteit, deskundigheid en kennis. Vanuit deze discussieronde werden de volgende aandachtspunten en suggesties gedeeld:

  • De mate waarin de relatie opdrachtgever/opdrachtnemer de komende 10-15 jaar in dit tijdperk van snelle verandering en nieuwe technologieën gaat veranderen.
  • Versoepeling van de interpretatie die de Rijksoverheid heeft van de Europese aanbesteding regelgeving. Andere Europese lidstaten doen dit reeds.
  • Kennis van de business in het aanbestedingstraject is noodzakelijk, organiseer dus bijeenkomsten die het voor potentiële opdrachtnemers mogelijk maakt om een heel goed beeld te krijgen van de omgeving waarin de gevraagde oplossing een bijdrage moet leveren.
  • Focus op businessdoelstellingen in plaats van zuiver technische implementatiecriteria. Dit is lastig, maar helpt bij het streven naar echte waarde creatie.
  • Signaleer van beide kanten in een vroeg stadium als er dingen niet goed gaan, bespreek het en lost het op in het licht van het beoogde doel.
  • Acteer op intermenselijke aspecten, zowel in de zakelijke relatie, als ook met collega’s binnen de eigen opdrachtgevers organisatie.
  • Haal na de aanbesteding kennis en ervaringen op bij alle deelnemers over hoe het een volgende keer beter, duidelijker, gerichter e.d. kan.

Vervolg

Onder het genot van een hapje en een drankje werd vervolgens de sessie afgesloten. De gezamenlijke themasessie en inhoudelijke constructieve discussie hebben een eerste aanzet gegeven tot het verkrijgen van een level playing field tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Het CIO Platform Nederland en Nederland ICT kijken samen op welke van deze onderwerpen de verdieping gezocht kan worden. Suggesties zijn welkom!

« Terug

Close