Het werd alweer druk op de weg

Het werd alweer druk op de weg

2020-10-02 blogpost druk op de weg leiderschap.jpgvrijdag 02 oktober 2020 12:46

'Met z'n allen in de auto op weg naar het oude normaal'. Digitaal consult legden we terzijde en de directeur verwachtte ons weer op haar kamer voor een gesprek. De voordelen van veranderingen, afgedwongen door Corona, leken niet te bestendigen na 'slechts' een half jaar. Dat is niet zo vreemd; gedrag is cultuur en cultuur verander je in jaren, niet in 6 maanden. Zelfs niet ten tijde van Covid-19.(publicatie LinkedIn-blog van Jeroen Cornelissen, CIO Transavia, d.d. 30/09/2020)

Nu we weer worden teruggeworpen door het virus kunnen we een tweede poging doen om het momentum dat is ontstaan te benutten! De veranderingen die voorliggen draaien om loslaten binnen vertrouwde werkwijzen of om vertrouwen bij fundamentele aanpassing van business modellen. Gedwongen door Covid-19 gekoppeld aan beperkingen ontstaan door nieuwe fysieke afstand. Juist deze verandering is gekoppeld aan gedrag en daarmee aan cultuurverandering.

Modern leiderschap 
Een cultuurverandering vraagt om een visie én om leiderschap om die visie te dragen. Leiderschap rond loslaten gaat over VakmanschapVerbinden en Vertrouwen. Mooi vertaald in het Rijnlandsmodel.

Het Rijnlandsmodel sluit naadloos aan bij een Agile filosofie waarin waarde, wendbaarheid en weerbaarheid centraal staan gebaseerd op zelf organiserende teams die Vertrouwen krijgen, Vakmanschap tonen en onderling en met klanten Verbinden.

Leiders worden thans min of meer geforceerd om na te denken over hun rol in een organisatie die gebaseerd is op deze pijlers. Een stijl sec gebaseerd op ‘Command and Control op afstand’ verlamt het management. Met Whatsapp, email en telefoon kun je iedereen wel aan het werk houden. Maar als je werkwijze met name gericht is op geleverde inspanning en minder op geleverde output, dan is dat een intensieve bezigheid.

Modern leiderschap vertrouwt op de (vak)kracht van de mensen, zet deze centraal en stelt zichzelf faciliterend op. Op afstand werkend, met een wendbaar business model is dit leiderschap bepalend voor succes. Althans als je gebruik wilt of moet maken van de kansen van het nieuwe normaal.

Business model evaluatie 
In toepassing van technologie hebben bedrijven een step-change doorgemaakt, technologie om fysieke processen op afstand te kunnen continueren. De waarde van die verandering wil iedereen benutten. Die waarde 'ontketenen' vraagt om cultuurverandering gebaseerd op een visie die gericht is op de toekomst van nu en niet op de toekomst van toen. Die mindset moeten we met z'n allen creëren.

De omgeving en samenleving waarin we nu verkeren is min of meer blijvend. Er is geen “terug naar een oud normaal”. De samenleving en economie evolueert verder gebaseerd op ‘het nieuwe normaal’ wat feitelijk dus gewoon het normaal is. Bedrijven moet vooruit kijken en niet met heimee verlangen naar het verleden. Als we dit verankeren in ons gedachtegoed en strategie; dan is het zaak voor bedrijven om hun business modellen te evalueren tegen de gewijzigde dynamiek van de normaal. Een belangrijke shift heeft plaats gevonden in het spectrum 'samenleving'; van invloed op alle bedrijven. Assessment van business modellen met behulp van bijvoorbeeld het Business Model Canvas (Oosterwalder & Pigneur) zal ieder bedrijf laten zien dat Covid-19 impact heeft op (nagenoeg) alle bouwblokken. De maatschappelijke & culturele, alsmede de socio-economische kerntrends zijn substantieel gewijzigd.
Een serieus business model evaluatie is dan ook essentieel voor de grote meerderheid van bedrijven. 

Cultuurverandering via technologie 
Bedrijfscultuur ontstaat als resultante van de mensen met hun waarde en normen gecombineerd met die van het bedrijf. Cultuur leidt tot gedrag; niet andersom. Gedrag genereert waarde (resultaten). Cultuur is dan ook het krachtigste middel om waarde te genereren. Dit is dan ook de essentie van de Golden Cirkel zoals beschreven door Simon Sinek. Men koopt bij je om wie je bent / waar je van overtuigd bent en hoe men zich dus gedraagt.

Als we de kansen ten gevolge van Corona waarde willen geven, moeten we ze bestendigen. Daarvoor stelt u de vragen; why do we want to change; how do we want to change en what do we want to change. Not 'need' maar 'want'; kies de positieve mindset.

Door Covid-19 gedwongen tot technologie én transformatie kunnen we dit momentum in ieder geval benutten.
Transformatie via technologie volgt in de praktijk drie fases:

1. We blijven het oude doen, maar dan met nieuwe middelen;

Vanuit huis volgen we exact hetzelfde proces of procedure als op het werk en leveren hetzelfde product

2. We gaan stukje bij beetje de mogelijkheden van de nieuwe middelen benutten en blijven ons hooguit verbazen dat ons beeld van de wereld niet klopt;

Nieuwe, gewijzigde of vervallen diensten, concepten, markten (9 bouwstenen)
Processen en procedures worden aangepast omdat het makkelijker kan

3. We stellen ons wereldbeeld fundamenteel bij en gaan het echt anders doen. Zoals het eigenlijk altijd al had gemoeten – vinden we dan.

Business model en culture change zijn gaande

Als leider loop je voorop; je zorgt voor een Why en een How voor deze fases. If not; dan komen we niet verder dan fase 1 met als gevolg dat we uiteindelijk te zijner tijd allemaal weer in de file staan. We hebben waarde gemist, kosten gemaakt, onze mensen teleurgesteld (of niet) en mogelijk de deuren moeten sluiten.

Kortom: hoe gaan we de kansen van deze verandering bestendigen?

  1. Besef dat de impact van verandering ten gevolge van covid-19 dusdanig breed is dat een business model assessment verstandig is.
  2. Formuleer de Why and How voor de cultuurverandering die jezelf en je mensen door moeten gaan.
  3. Gebruik technologie en middelen (zoals werkomgeving) om te evolueren (think digital).

Sprekende voorbeelden van afgelopen maanden komen uiteindelijk uit de sectoren die het hardst getroffen zijn. Overleven dwingt tot creativiteit. De business model change van restauranthouders en hun vakmensen die gezelligheid, ontspanning en smakelijke producten op een alternatieve manier tot hun doelgroep moesten brengen, met tegelijkertijd de uitdaging om vaste lasten te keren. Niet iedereen lukt dat, niet iedereen overleeft dat. Toch zal het resultaat uiteindelijk leiden tot nieuwe rendabele business modellen van survivors and visionairs.

Blijf op zoek naar Waarde, Wendbaarheid en Weerbaarheid. Als betrokken en bevlogen leider verbind je Why, How en What met Vakmanschap, Verbinding en Vertrouwen. Dat maakt organisaties Weerbaar, Wendbaar en Waardegericht.

2020-10-02 blogpost druk op de weg leiderschap.jpg

Geschreven vanuit mijn positivisme om mens én bedrijf te laten groeien.

Leg contact met Jeroen Cornelissen via LinkedIn
Ga naar het orginele bericht, gepaatst op Linkedin d.d. 30 september 2020

Labels
Transformation

« Terug

Close