How to Survive in the Age of Digital Disruption?

How to Survive in the Age of Digital Disruption?

2019-10-21 Blog DASA.jpgvrijdag 18 oktober 2019 15:23

Op 9 oktober kwamen ongeveer 50 deelnemers bijeen voor een gezamenlijk evenement van CIO Platform Nederland met DevOps Agile Skills Association (DASA) en het Agile Consortium. Op de agenda veel inspiratie vanuit enthousiaste sprekers over het bereiken van een wendbare organisatie in dit tijdperk van digitale disruptie.

Speciale dank gaat uit naar aan onze co-host van de dag, Teun van der Vorm, CIO van DPG Media (voorheen De Persgroep), waar dit speciale evenement plaatsvond.

Transformatie
Arthur Govaert, voorzitter van CIO Platform Nederland en CIO Radboudumc opende met een warm welkom. Hij lichtte toe dat we, om maximale waarde uit digital te halen, we vanuit het CIO Platform Nederland diverse initiatieven organiseren om van elkaar te leren en verder te helpen rond een 4-tal actuele hoofdthema’s. Een daarvan is 'Transformation, People and Organization', een thema met focus op de organisatie en de mens achter de digitale transformatie dat wordt geleid vanuit het bestuur door Rik Farenhorst, CIO Transavia en voorzitter van het Enterprise Leadership Forum van DASA.

Belangrijkste principes om transformatie te stimuleren: Cultuur en Leiderschap
Rik als moderator van de avond introduceerde zichzelf en benadrukte de rol die IT heeft in de meer en meer digitale business modellen bij bedrijven die steeds meer gaan lijken op tech bedrijven als Google en Spotify. Hij lichtte de principes toe die door DASA zijn vastgesteld om de voordelen van IT optimaal te benutten. Denk aan ‘customer centric’,  ‘create with the end in mind’ en ‘end-to-end responsibility’. De transformatie in ons werk is gericht op dat we ons meer en meer concentreren op waardestromen en de impact hiervan op het dagelijkse werk van onze medewerkers. Rik beveelt het boek van auteur Mik Kersten aan als een routekaart om dergelijke transformaties te beginnen.

Agile avonturen DPG Media
De eerste reis die ons gepresenteerd wordt is die van Teun van der Vorm over de Agile avonturen bij DPG Media. Teun, die nu 6 maanden aan boord is, vraagt bij het publiek na waar men DPG Media van kent. Een breed pallet aan merken zo blijkt: "veel merken zijn leuk voor marketeers, maar een uitdaging voor IT!" Tezamen met ongeveer 400 IT-collega's in 3 landen, verdeeld over 11 gebieden en 50 teams gaat hij deze uitdaging aan.

Teun noemt als de belangrijkste elementen van hun Agile Transitie de migratie naar de Cloud en het inbedden van een engeneering cultuur. Voor dat laatste stipt hij hun principes en practices aan die zich laten kenmerken door YBIYRI: You Build It, You Run It. Hij legt hun visie uit t.a.v. het ontwikkelen en schaalbaar maken van DPG Media met innovatieve en sprekende voorbeelden zoals de VTM GO-app of de AD-app. Het succes wordt herkend: 5 titels van DPG media zijn genomineerd voor website van het jaar en momenteel staan ze bij de Koplopers in digitale transformatie in Nederland (volgens het onderzoek van Vlerick Business school en Financieel Dagblad). Teun sluit zijn bijdrage af dat er altijd ruimte is voor verbetering: “Een agile transformatie is als herstellen van een blessure; herstel is nooit een rechte lijn omhoog, maar is een hobbelige weg waarmee je uiteindelijk veel bereikt!”

Van project tot product
De key note van de avond was Mik Kersten, CEO van Tasktop en auteur van het boek "Project to Product" (2019). Mik deelt zijn manier om naar software deployment te bekijken met veel aandacht naar meten en beheren, en vooral snelheid! Hij legt uit hoe de productportfolio te definiëren en waar te beginnen met een waardestroomarchitectuur. Zijn ervaring is dat een bottom-upbenadering alleen werkt als die gefaciliteerd en gestimuleerd wordt door de top van de organisatie. Mik illustreert dit met ineffectieve transformatievoorbeelden uit zijn carrière, die leidden tot lokale optimalisatie van waardestromen en beperkte metrieken gericht op project- en kostenmanagement. Hij gaat dieper in op “de flow van software delivery: features, defects, risks & debts”. Deze productmanagement benadering zorgt voor succes meten op basis van waarde die aan klanten wordt geleverd, in plaats van de mijlpalen die gehaald worden bij het maken van producten. Deze aanpak, gebaseerd op Agile- en DevOps-principes, maakt dat men flexibel kan bijsturen bij feedback van gebruikers en veranderende marktomstandigheden en moedigt tussentijdse aanpassingen zelfs aan.

Paneldiscussie
Voordat men aan de borrel ging en kon bijpraten in het netwerk, vond er nog een levendige plenaire discussie plaats tussen Rik, Teun, Mike en Jan Vlietland (NISI) op de barkrukken. De belangrijkste take-aways:

  • Focus op verhogen van de productiviteit van developers. Kijk welke waste er in hun voortbrengingproces zit!
  • Geef aandacht aan de menselijke factor en cultuur door te zorgen voor creativiteit en geluk
  • Let op de rol van de leiding en in de bijbehorende ontwikkeling te zorgen voor veiligheid en geestelijke gezondheid in de teams.

Onder het genot van een drankje kon een ieder zijn exemplaar van “Project to Product” laten signeren door Mik en ook elkaars stappen rondom de eigen stappen in de agile transities bespreken. We kijken weer terug op een waardevol en inspirerend event; dat smaakt naar meer!

De presentaties van Mik en Teun zijn terug te lezen in onze online kennisbank (alleen voor leden)

Labels
CIO Platform Nederland
Transformation

« Terug

Close