Focus 2021 & terugblik 2020

Focus 2021 & terugblik 2020

2021-01-26 Nieuwsbericht terugblik 2020 en focus 2021.pngdinsdag 26 januari 2021

CIO Platform Nederland bloeit als nooit tevoren. In 2020 is er een groot aantal bijeenkomsten georganiseerd, waar een toenemend aantal deelnemers aan deelnam. Kijk met ons mee naar 2020 én waar de focus ligt voor 2021.

2020 in vogelvlucht 
Corona heeft de bezigheden van het CIO Platform Nederland in een stroomversnelling gebracht. In korte tijd zijn eind maart 2020 de geplande events omgezet naar een digitaal format. Sinds begin april tot en met moment van schrijven op een 2-tal informele borrels alle sessies online. De online opzet van events gaf ons de mogelijkheid snel te schakelen. Zo zijn in 2020 aan vele informatieverzoeken van onze leden gehoor gegeven via o.a. onze Whatsapp-groepen. 

<< de linkjes in dit artikel zijn naar interne nieuwsberichten en alleen toegankelijk voor leden >> 

Andere highlights het afgelopen jaar:

In 2020 is er intensievere samenwerking opgezocht met Europese CIO verenigingen met betrekking tot: de Europese commissie op onderwerpen als competition issues en Cloud issues- o.a. SWIPO: CoC Switching Cloud Providers and Porting Data, is er content gedeeld, onder andere model contract clauses en organiseerden we gezamenlijk het GAIA-X webinar.

Ledenontwikkeling 2020 
In 2020 zijn we begonnen met 128 leden. In de loop van het jaar verwelkomden we deze 9 nieuwe leden:

2021-01-26 9x nieuwe leden in 2020.JPG

Eind 2020 is afscheid genomen van 7 leden. Met de start van dit nieuwe jaar staat het ledenaantal inmiddels op 132, met deze 2 leden vers aan de ledenlijst toegevoegd:

 2021-01-26 2x nieuwe leden in 2021.JPG

2020 in cijfers
De groeipercentages zijn afgezet op 2019.

2021-01-26 Cijfers 2020 CIOPN.JPG


Leuk om te weten, dit is de top 3
LinkedIn-berichten met meeste weergaven:

Focus 2021
We mogen met trots vaststellen dat de vereniging bloeit als nooit tevoren. En bovendien is de toepassing van digitale technologie door de corona-maatregelen in een stroomversnelling geraakt, we staan in het middelpunt van de belangstelling. Dat smaakt naar meer!

Vandaar de behoefte dat er de agenda voor 2021 ons als vereniging naar een volgend niveau brengt, met daarbij een belangrijke focus op:

  • Het faciliteren van kennisdeling
  • Meer waarde voor de leden
  • Meer impact op de wereld om ons heen

Dit jaar zal in het teken staan van: CIO Platform Nederland in het digitale hart van de samenleving

2021-01-26 Digitale hart.png

Want:

  • Digitale technologie is van levensbelang geworden voor onze organisaties, de economie en de samenleving.
  • Focus beweegt van ‘koude’ toepassing van technologie naar de ‘warme’ impact ervan op mensen en samenwerking tussen mensen en organisaties.
  • Leden van CIO Platform Nederland vormen een afspiegeling van een groot aantal sectoren en activiteiten die samen het hart van de Nederlandse samenleving vormen.

Prioriteiten 2021 
Een focus is 1, de uitvoering is 2. Om vorm en inhoud te geven aan onze focus voor 2021 zijn per thema waarin we actief zijn prioriteiten opgesteld. Deze staan inclusief de CIO Committees en CIO Experience Groups vermeld in het plaatje hieronder (klik op de afbeelding voor een vergroting):

2021-01-26 overzicht focus 2021.JPG

Het bureau en het bestuur van het CIO Platform Nederland kijken uit naar een nieuw jaar dat volop in beweging zal zijn en voor ons allemaal de nodige uitdagingen zal geven. Belangrijkste om in het achterhoofd te houden: we doen het samen!

Labels
CIO Platform Nederland

« Terug

Lancering richtlijn voor succesvolle samenwerking

2021-05-18 Nieuwsbericht Richtlijn succesvolle samenwerking.png18 mei 2021 In nauwe samenwerking tussen CIO Platform Nederland en NLdigital is de ‘Richtlijn voor succesvolle samenwerking’ gelanceerd. De richtlijn geeft richting naar meer voorspelbaarheid en transparantie in de relatie tussen leveranciers en gebruikers van software. Download de richtlijn, maak er gebruik van en laat ons weten waar de richtlijn wel, of juist nog niet genoeg, werkbaar is in de praktijk. lees verder
Labels
CIO Platform Nederland
Vendor Relations

FD Artikel over AVG-compliance met hoofdrol CIOPN vindt landelijk gehoor

AVG 2.jpg12 april 2021 Met inbreng van CIO Platform Nederland publiceerde het Financieele Dagblad op 5 april j.l. een artikel over de problematiek die zakelijke gebruikers ervaren bij het voldoen aan de AVG. Het artikel is niet onopgemerkt gebleven, maar bevatte ook een aantal onjuistheden. Hieronder zowel een rectificatie als een verwijzing naar de gestelde Kamervragen en andere publicaties in de media. lees verder
Labels
CIO Platform Nederland
Vendor Relations

Adviesrapport Cybersecurityraad adviseert integrale aanpak cyberweerbaarheid met regie op het hoogste niveau

CSR Adviesrapport.jpg07 april 2021 Demissionair minister van Justitie en Veiligheid heeft gisteren het CSR Adviesrapport ‘Integrale aanpak cyberweerbaarheid’ van de Cyber Security Raad aangeboden aan de Tweede Kamer. Het bevat concrete (strategische) en op korte termijn te nemen maatregelen om onze cyberweerbaarheid zo snel mogelijk op het noodzakelijke niveau te krijgen, inclusief de benodigde investeringen, €833 miljoen, hiervoor. CIO Platform Nederland, in deze raad vertegenwoordigd door Claudia de Andrade – de Wit, is verheugd met de publicatie en beklemtoont het belang van de centrale aanpak. lees verder
Labels
CIO Platform Nederland
Information Security

Inspirerend Board webinar Data Rules!

21-03-02 Data Rules intro Sjoerd.png18 maart 2021 'Data Rules!', ons inspiratie-webinar over waardecreatie door data - specifiek ontworpen voor toezichthouders, bestuurders en CxO's van de lidorganisaties van CIO Platform Nederland - was een groot succes! Expert sprekers van Alliander, DPG Media, Pon, Royal Schiphol Group, PostNL, Picnic Technologies, Rijkswaterstaat en Radboudumc inspireerden het publiek in een interactieve online sessie over het belang, de kansen en de impact van data. lees verder
Labels
CIO Platform Nederland
Digital Strategy

Bekijk alle nieuwsberichten via het archief

Close