Introductie nieuwe thema Transformation

Mogen we 5 minuten van jouw tijd...?

Het nieuwe thema Transformation (Transformation, People & Organization) gaat om het centraal zetten van de mens bij het transformeren van onze organisaties. Voor dit thema hebben we een groot aantal ideeën bedacht om jullie te inspireren en verder te helpen in jullie transformaties. Natuurlijk adresseren we alleen díe onderwerpen waar jij en jouw collega's waarde aan kunnen ontlenen. Hierin vinden wij niets te gek en staan we voor alles open!

Met 5 korte vragen willen we een scherper beeld van jullie behoefte verkrijgen. Fijn als dat ingevuld wordt door zo veel mogelijk leden, zo kunnen we een grote groep van dienst zijn!

Veel dank voor je input,

Met vriendelijke groeten,

Rik Farenhorst,
CIO Transavia & Voorzitter CC Transformation

Het heeft niet de voorkeur, maar je kunt de vragenlijst ook anoniem invullen

Onderwerpen Thema Transformation

Verdeel 100 punten over onderwerpen 1 - 6
1. Organisatie transformaties
2. Van projectorganisatie naar (agile) product/diensten teams
3. End2end samenwerking Business & IT
4. Leiderschapsontwikkeling en faciliterend/dienend leiderschap
5. Cultuur, waardensystemen (bijv. SpiralDynamics) en verandermanagement
6. Value management (systems & metrics)
Verdeel 100 punten over onderwerpen 7 - 12
7. Aandacht voor talent ontwikkeling van ICT professionals (bijv. via curricula en competentieraamwerken)
8. Moderniseren van Recruitment & HR (o.a. Performance management, onboarding)
9. Samenwerking met universiteiten/startups voor het vinden of ontwikkelen van IT professionals
10. Afstemming vraag en aanbod op de Arbeidsmarkt
11. Groei arbeidsparticipatie van vrouwen in IT gerelateerde jobs
12. Employability medewerkers & career journeys
Verdeel 100 punten over onderwerpen 13 - 17
13. Moderne besturingsmodellen (bijv. netwerk vs. hiërarchische modellen)
14. Agile, Lean, DevOps (at scale)
15. Innovatie management
16. Het creëren van een lerende organisatie (experimenteren, leren van fouten, PDCA, etc.)
17. Procesinrichting & governance voor wendbare organisaties
Kies maximaal 5 onderwerpen
Meerdere antwoorden mogelijk
en hoe het CIO Platform Nederland je daarin kan faciliteren.
Close