Meer informatie

Wat je verder moet weten over het lidmaatschap

Hieronder worden enkele aandachtspunten opgenoemd die verbonden zijn aan het lidmaatschap.
  1. Organisaties zijn lid van het CIO Platform Nederland. In het bijzonder organisaties waar de digitale transitie complex is en grote impact heeft op de organisatie zelf en de stakeholders. IT-leveranciers en consultants kunnen niet lid worden.
  2. Organisaties worden vertegenwoordigd door een persoon met de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor digitalisering en/of ICT van de organisatie op het hoogste niveau, in veel gevallen is dit de CIO of CDO. Dit is nodig om het gewenste niveau van collegiaal overleg te waarborgen en de sterkst mogelijke bundeling van verantwoordelijkheid te krijgen.
  3. De CIO/CDO gaat het lidmaatschap aan en kan vervolgens alle professionals in vast dienstverband aanmelden voor bijeenkomsten, zodat zij ook gebruik kunnen maken van de online afgeschermde omgeving 'Mijn CIO'.
  4. Om een mate van vergelijkbaarheid van de uitdagingen van onze leden te bevorderen en daarmee de kennisuitwisseling te vergemakkelijken, houden we enkele drempelwaarden aan om lid te kunnen worden. Het Bestuur bepaalt uiteindelijk of een organisatie lid kan worden.
  5. De organisatie vertegenwoordiger kan bij sommige events van het CIO Platform Nederland niet worden vervangen. Bij de meeste events is het toegestaan om een geschikte expert namens hem/haar te sturen. Dit wordt bij de uitnodiging aangegeven.
  6. Opzegging van het lidmaatschap moet uiterlijk één maand voor het nieuwe kalenderjaar worden ingediend via e-mail: bureau@cio-platform.nl of per post: CIO Platform Nederland, Maanweg 17, 42516 AB Den Haag.

Contributiekosten

De jaarlijkse contributie wordt jaarlijks door de leden vastgesteld. Op dit moment bedraagt het € 6.500, = per organisatie (excl. BTW). Dit omvat alle evenementen die voor alle leden en de deelnemende medewerkers toegankelijk zijn. Er worden ook activiteiten ontwikkeld waaraan niet alle leden kunnen of willen meedoen, daarvoor wordt dan een aparte bijdrage in rekening gebracht.

Close