Voordelen

Waarom lid worden van het CIO Platform Nederland?

Lees de 5 belangrijkste voordelen van het lidmaatschap en enkele quotes van onze huidige leden met de reden waarom zij lid zijn.

1. De vereniging is volledig onafhankelijk van leveranciers en externen.
Het CIO Platform Nederland opereert zelfstandig en wordt volledig vanuit de contributie van haar leden gefinancierd. Alleen interne medewerkers van de leden nemen deel aan het netwerk en onze activiteiten; ICT leveranciers, consultants en andere externe partijen hebben geen toegang. De leden bepalen de agenda. Het delen van informatie vindt altijd in vertrouwen plaats, leden hebben de zekerheid dat informatie en data nooit beschikbaar zijn voor derden. Er wordt geen acquisitie gedaan tijdens of naar aanleiding van events van het CIO Platform Nederland.

Als CIO’s en CDO's hebben we veel te maken met dezelfde vraagstukken. Bij het oplossen van die vraagstukken geldt: ieder voor zich is optellen, samenwerken is vermenigvuldigen. Het CIO Platform Nederland maakt die vermenigvuldiging mogelijk.

2. Snel en simpel toegang tot een breed en veelzijdig netwerk.
Onze leden zijn allen grote gebruikers van ICT en afkomstig vanuit een grote diversiteit aan sectoren. Leden, met behoorlijke innovatiebudgetten en/of vooruitstrevende digitaliseringsagenda, halen en delen informatie met branchegenoten én organisaties vanuit een geheel andere sector. Lid zijn opent snel en simpel de deur naar collega’s die jou verder kunnen helpen, waardoor jij niet zelf het wiel hoeft uit te vinden.

Het CIO Platform Nederland is uniek, omdat ervaringen worden uitgewisseld in een omgeving waar ook gemaakte fouten in vertrouwen gedeeld kunnen worden. Dat is de reden waarom ik regelmatig peers op zoek én mijn investering in tijd en geld meer dan waard maakt.

3. Samen weten we meer: uitwisselen van praktische kennis en ervaring en elkaar inspireren.
Het informele karakter van de bijeenkomsten, en de veilige omgeving zonder leveranciers, maakt dat deelnemers onderling gemakkelijk en snel contact maken. Elkaar inspireren tijdens bijeenkomsten door het delen van praktische kennis en ervaring over herkenbare issues en uitdagingen creëert synergiën. Dit versterkt de individuele leden én geeft richting aan de digitale transformatie van de gehele organisatie.

De kracht van het CIO platform Nederland is met elkaar ervaringen uitwisselen, omdat we voor dezelfde digitale uitdagingen staan.

4. Samen kunnen we meer: belangenbehartiging namens een sterk collectief.
Gemeenschappelijk gedeelde issues pakken we gezamenlijk op, waardoor de kennis en kunde in projecten zeer divers is en de workload verdeeld wordt. De vereniging maakt tevens waar nodig een vuist richting grote externe partijen, als leveranciers en overheid, om het belang van de leden te dienen. Nationaal is de stem van het ledenbestand vertegenwoordigd via het CIO Platform Nederland in diverse (overheids)initiatieven. Op Europees niveau werken we samen met vergelijkbare verenigingen in andere landen, zodat we ook op internationale schaal onze wensen kracht kunnen bijzetten.

Het CIO Platform Nederland is de plaats waar mijn team en ik kennis en ervaring kunnen uitwisselen met vakgenoten over verschillende branches heen; Hierdoor ben ik in staat om in mijn verantwoordelijkheid vanuit een breder perspectief naar IT en organisatie vraagstukken aan te kijken.

5. Toegang tot ruim 70 events per jaar.
De CIO/CDO, peers, IT professionals én medewerkers uit de business, in vaste dienst bij de leden, kunnen kosteloos deelnemen aan alle bijeenkomsten die gedurende het jaar worden georganiseerd op uiteenlopende actuele onderwerpen vanuit de vier thema’s waar wij ons op richten: digitalisering, informatie beveiliging & privacy, arbeidsmarkt & onderwijs en vendor management.

Close