Voordelen

Waarom lid worden van het CIO Platform Nederland?

Lees de 5 belangrijkste voordelen van het lidmaatschap en enkele quotes van onze huidige leden met de reden waarom zij lid zijn.

1. De vereniging is volledig onafhankelijk van leveranciers en externen, dus geen sales en acquisitie.
Het CIO Platform Nederland opereert zelfstandig en wordt volledig vanuit de contributie van haar leden gefinancierd. Alleen interne medewerkers van de leden nemen deel aan het netwerk en onze activiteiten; ICT leveranciers, consultants en andere externe partijen hebben geen toegang. De leden bepalen de agenda. Het delen van informatie vindt altijd in vertrouwen plaats, leden hebben de zekerheid dat informatie en data nooit beschikbaar zijn voor derden. Er wordt geen acquisitie gedaan tijdens of naar aanleiding van events van het CIO Platform Nederland.

Als CIO’s en CDO's hebben we veel te maken met dezelfde vraagstukken. Bij het oplossen van die vraagstukken geldt: ieder voor zich is optellen, samenwerken is vermenigvuldigen. Het CIO Platform Nederland maakt die vermenigvuldiging mogelijk.

2. Snel en simpel toegang tot een breed en veelzijdig netwerk.
Onze leden zijn allen grote gebruikers van ICT en afkomstig vanuit een grote diversiteit aan sectoren. Leden, met behoorlijke innovatiebudgetten en/of vooruitstrevende digitaliseringsagenda, halen en delen informatie met branchegenoten én organisaties vanuit een geheel andere sector. Lid zijn opent snel en simpel de deur naar collega’s die jou verder kunnen helpen, waardoor jij niet zelf het wiel hoeft uit te vinden.

Het CIO Platform Nederland is uniek, omdat ervaringen worden uitgewisseld in een omgeving waar ook gemaakte fouten in vertrouwen gedeeld kunnen worden. Dat is de reden waarom ik hier regelmatig mijn peers opzoek. Het maakt mijn investering in tijd en geld meer dan waard.

3. Uitwisselen van praktische kennis en ervaring en elkaar inspireren.
Het informele karakter van de bijeenkomsten, en de veilige omgeving zonder leveranciers, maakt dat deelnemers onderling gemakkelijk en snel contact maken. Elkaar inspireren tijdens bijeenkomsten door het delen van praktische kennis en ervaring over herkenbare issues en uitdagingen creëert synergiën. Dit versterkt de individuele leden én geeft richting aan de digitale transformatie van de gehele organisatie.

De kracht van het CIO Platform Nederland is met elkaar ervaringen uitwisselen en leren van elkaar, omdat we voor dezelfde digitale uitdagingen staan.

Martin HoffCIO EBN

4. Inbreng leveren richting overheden en leveranciers.
CIO’s en CDO’s en hun organisaties hebben allemaal te maken met machtige leveranciers en krijgen in toenemende mate te maken met regelgeving rond digitale technologie. Hun ervaringen kunnen van nut zijn voor collega’s en beleidsmakers en door het delen hiervan kunnen we helpen nieuwe regelgeving te verbeteren om zo knelpunten in de uitvoering of onevenredige lasten voor zakelijke gebruikers van digitale technologie te voorkomen. De vereniging maakt waar nodig een vuist richting grote externe partijen, zoals internationale leveranciers en de overheid, waar dat voor individuele organisaties lastig is. Op Europees niveau werken we daartoe samen met vergelijkbare verenigingen in andere landen, zodat we ook op internationale schaal optimaal de belangen van onze leden kunnen dienen.

Het CIO Platform Nederland is de plaats waar mijn team en ik kennis en ervaring kunnen uitwisselen met vakgenoten over verschillende sectoren heen. Hierdoor ben ik in staat vanuit verschillende perspectieven naar IT- en organisatie-vraagstukken te kijken.

5. Toegang tot ruim 50 events per jaar voor CIO's en de interne medewerkers van lidorganisaties.
De CIO/CDO, peers, IT professionals én medewerkers uit de business, in vaste dienst bij de leden, kunnen kosteloos deelnemen aan alle bijeenkomsten die gedurende het jaar worden georganiseerd op uiteenlopende actuele onderwerpen vanuit de vier thema’s waar wij ons op richten.

Close