Over ons

Het CIO Platform Nederland is dé onafhankelijke vereniging van de eindverantwoordelijken voor digitalisering en/of ICT van private en publieke organisaties in Nederland.

Doelstellingen

Onze doelen

Als CIO Platform Nederland hebben we enkele heldere doelstellingen gedefinieerd om onze strategie te verwezenlijken. Deze vinden hun weerslag in de thema's die door het bestuur vastgesteld zijn. Tezamen met onze leden en partners wordt invulling gegeven in de realisatie van deze doelen.

  1. De leden en hun vertegenwoordigers onderling verbinden en ondersteunen in de transitie naar de digitale maatschappij.
  2. De leden en hun vertegenwoordigers zo optimaal mogelijk ondersteunen in hun ontwikkeling en verbinding met peers in de organisatie.

  3. Namens onze leden nadrukkelijk de belangen behartigen op belangrijke thema's naar:

    Overheid (nationaal en internationaal)
    Leveranciers (nationaal en internationaal)
    Arbeidsmarkt en opleidingen (nationaal)
  4. Voor onze leden een dynamisch kennisplatform bieden, dat past in de 'connected society'.

Close