Over ons

Het CIO Platform Nederland is dé onafhankelijke vereniging van de eindverantwoordelijken voor digitalisering en/of ICT van private en publieke organisaties in Nederland.

Overheid & Politiek

Overheid & Politiek

Met de nationale overheid werkt het CIO Platform Nederland op een aantal terreinen intensief samen. Het gaat daarbij onder andere om het vertegenwoordigen van de belangen van de vraagzijde van de ICT markt, het vergroten van de veiligheid en het bijdragen aan de ontwikkeling van ICT als aanjager van economische groei.

Ambitie

Onze ambitie is om IT hoog op de agenda van Politiek Den Haag te krijgen. Daarnaast ventileren wij over de thema's heen onze standpunten. Tevens dragen wij, in lijn met de wensen van onze leden, bij aan publieke private samenwerkingen geïnitieerd en/of gefinancierd door de overheid.

Close