Drone inzet bij incidentbestrijding op het water door Rijkswaterstaat

Drone inzet bij incidentbestrijding op het water door Rijkswaterstaat

25-06-2019 Rijkswaterstaat Jaardag 2019.jpgmaandag 24 juni 2019 15:00

Hoe kan Rijkswaterstaat in samenwerking met partners incidentbestrijding op het water sneller en effectiever vormgeven, gebruik makende van nieuwe technologieën? Samen met partners is er naar dit vraagstuk gekeken. En er is gekozen voor een combinatie van dronetechnologie, data-analyse en geomapping.

De ambitie van Rijkswaterstaat is om met één druk op de knop hulpdiensten in te schakelen en direct te voorzien van up to date informatie. Huib Kling en Mark de Haan (Aeret) namen ons mee in de innovatieve oplossing die hiervoor is bedacht. Met behulp van dronetechnologie is het mogelijk om snel ter plekke van het incident te zijn en direct foto’s te nemen. Deze worden vervolgens door de droneoperator ge-upload naar een via internet te ontsluiten kaart (geomapping) die ter beschikking staat van de ondersteunende diensten met hun Officieren van Dienst. Door deze informatie al en-route beschikbaar te stellen kan eerder door hulpinstanties geanalyseerd en gehandeld worden voordat ze op de plaats van het incident zijn. Hierdoor kan schade aan mens, milieu en materieel verder worden voorkomen en kunnen bijvoorbeeld Brandweer, Politie en aannemer worden aangeschakeld.

Met een fraaie demo werd een incidentmelding ter plekke van de jaardaglocatie nagebootst en lieten dronepiloot en de geomapping expert zien hoe de informatie beschikbaar wordt gesteld. Helaas kon er vanwege het onstuimige weer niet live worden gevlogen met de drone, maar dat deed geen afbreuk aan de informatiewaarde van de demo. Rijkswaterstaat heeft goed nagedacht op welke technologie of andersoortige infrastructuur zij zelf in de lead wil zijn en waar zij andere partijen op volgt. Dat zorgt voor een goed verdeelde aandacht en verantwoordelijkheid. Zo wordt volgens William Vermeulen, trekker van het innovatieve programma Smart Patrol nog naarstig gezocht naar een ‘all weather drone’. Deze is er nog niet maar de ontwikkelingen gaan zo snel dat men verwacht dat deze in de nabije toekomst nog wel gaat komen.

Met de inzet van de drones, data-analyse, data-ontsluiting en geografische mapping zorgt Rijkswaterstaat met intussen 12 drone-operators ervoor dat de schade aan mens en milieu optimaal beperkt wordt. Een geruststellende gedachte.

Labels
CIO Platform Nederland

« Terug

Close