Relevant blijven in een veranderende werkomgeving, Randstad

Relevant blijven in een veranderende werkomgeving, Randstad

2019-06-25 Randstad Jaardag 2019.inspiration by innovation.jpgmaandag 24 juni 2019 15:00

René Steenvoorden is er als CIO en CDO van Randstad vanuit technologisch perspectief verantwoordelijk voor dat Randstad relevant blijft. Relevant bij het samenbrengen van organisaties die op zoek zijn naar geschikte kandidaten en kandidaten die hulp zoeken bij hun carrièrestappen. Een cruciale sleutel tot succes zijn data.

Een van de focuspunten van René is internationaal, land voor land, de datahuishouding op orde brengen en de data beschikbaar maken om deze toe te kunnen passen in het recruitment-traject. René gaf in zijn presentatie een goed beeld van het recruitmentproces met AI, en ook wat de impact van innovatie is op werk en benodigde capaciteiten.

Het potentieel van (de enorme hoeveelheid) aanwezige data is lange tijd niet onderkend en ‘zoeken’ naar beschikbare informatie was daardoor lastig. Daardoor bleef de menselijke inbreng in het matching-proces lange tijd key. René ging zijn betoog verder door er op te wijzen dat de vertaling van data-gedreven adviezen naar het daadwerkelijke advies zich altijd tussen mensen afspeelt, de ‘computer’ kan het fysieke gesprek nooit vervangen. Waar Randstad zich in onderscheidt is dat zij carrièreadvies geeft aan mensen met behulp van algoritmes, en dat juist door deze algoritmes er meer aandacht besteed kan worden aan de menselijke factor in het proces.

Door middel van data kan Randstad kandidaten en klanten inzicht bieden in ‘jobs die zullen verdwijnen’ en de ‘jobs van de toekomst’ en welke vaardigheden en competenties daarom binnenkort of op de langere termijn nodig zullen zijn. De enorme hoeveelheid data biedt Randstad in haar dienstverlening ook talrijke mogelijkheden op het vlak van trainingen, opleidingen, cv building en ervaringen, welke verder door René toegelicht werden.

De ethische kant van het selectieproces heeft altijd al onder het vergrootglas gelegen, dus nu algoritmes worden ontworpen en gebruikt verandert er voor Randstad op dit vlak eigenlijk niets. Randstad is transparant over de algoritmes en zorgt ervoor dat ze uitlegbaar en gerechtvaardigd zijn. Randstad ziet juist kansen om door middel van AI vooroordelen in besluitvormingsprocessen uit te sluiten.

Ontzettend interessant hoe Randstad innoveert en digitaal transformeert. Dit betekent niet dat Randstad nu een puur technologiegedreven organisatie wordt. Randstad is altijd een mensgedreven organisatie geweest en wil dit door middel van technologie juist blijven, zo benadrukt René. Met net zo veel, of misschien nog wel meer oog voor talent, competenties en ethiek. Dit hand in hand gaan van technologie en de menselijke factor noemt Randstad haar tech & touch-strategie.

Zijn presentatie vind je hier. (alleen beschikbaar na inlog)

Labels
CIO Platform Nederland

« Terug

Close