Nieuw jaar bomvol waarde voor de leden van CIO Platform Nederland

Nieuw jaar bomvol waarde voor de leden van CIO Platform Nederland

2023-01-26 Blog Martijn Koningvrijdag 20 januari 2023 15:48

Aan het begin van dit nieuwe jaar, deel ik graag een voorproefje van wat 2023 gaat brengen voor leden van CIO Platform Nederland. Want er staan alweer veel activiteiten en bijeenkomsten gepland, om met en van elkaar te leren op de weg van digitale transformatie en het toepassen van digitale technologie in onze organisaties.

Logo Diversity In ons nieuwe thema Diversity & Inclusion, bijvoorbeeld, staat een bijeenkomst op stapel over hoe onbevooroordeeld werven je kan helpen in de strijd om schaars talent. Ook delen we inzichten over het verbeteren van de aandacht voor verschillende culturen op de werkvloer.

Logo Digital strategie In het thema Digital Strategy & Innovation staat de twin-transitie van digitaal en duurzaam op het menu, naast het bespreken van de mogelijkheden van digitale technologie in het geval de economie tegenzit. Ook organiseren we diverse peer reviews, waarin leden hun nieuwe strategie kunnen verrijken met de ervaring en inzichten van collega’s.

Logo Transformation Het thema Transformation staat dit jaar onder meer stil bij de uitdagingen rond de steeds verdergaande integratie tussen de snel ontwikkelende IT- en de meer stabiele OT-omgevingen. Hoe ga je om met o.a. updates en veiligheid in deze vaak niet synchroon lopende, maar wel op elkaar van invloed zijnde omgevingen?

Logo Vendor Vanuit het thema Vendor Relations willen we de contacten aanhalen met leveranciers, om de markt voor digitale technologieën wat meer vraaggestuurd te krijgen dan deze lang is geweest. Ook zal de publiek-private kennisuitwisseling over het omgaan met leveranciers extra aandacht gaan krijgen.

Logo Information security Information Security en cybersecurity staan vanzelfsprekend ook hoog op onze agenda. Met aandacht voor de rol van bestuurders en het opdoen van inspiratie bij de veiligheidscultuur in bijvoorbeeld de luchtvaartsector, staan ook bij dit thema boeiende onderwerpen op de agenda dit jaar.

Expertgroepen en community centraal
Naast deze grootschalige bijeenkomsten, blijven we vele expertgroepen faciliteren, voor experts op het gebied van o.a. portfoliomanagement, security, agile, innovatie, data, architectuur, leveranciersmanagement en nog veel meer. Ook blijven we het Female IT leaders programma organiseren. En omdat een vraag niet altijd kan wachten op een volgende bijeenkomst, faciliteren we voor al deze groepen én voor de CxO’s van de leden aparte communities via sociale media. Handig om snel even suggesties te vragen aan collega’s die je verder kunnen helpen. Daarmee hebben de leden toegang tot de kennis en ervaring van ca. 1400 medewerkers bij 130+ organisaties.

Perspectief van de zakelijke gebruiker van digitale technologie
Ondertussen blijven we als platform aandacht geven aan de diverse wetsvoorstellen die in Brussel en Den Haag op stapel staan. Het delen van inzichten vanuit het perspectief van de zakelijke gebruiker van digitale technologie, heeft er inmiddels al toe geleid dat bij beleidsmakers en politici het besef is doorgedrongen dat de markt voor deze technologieën niet vanzelf goed werkt. Er zijn diverse inherente en gegroeide problemen, zoals technische en juridische lock-in, gebrek aan interoperabiliteit en een erg scheve onderhandelmacht tussen leveranciers en gebruikers. Daar moet iets aan worden gedaan.
Evenzo moeten we er met elkaar voor waken dat de Europese markt voor digitale technologieën niet versnippert raakt in nationale markten, die niet opgewassen zullen zijn tegen concurrentie op de wereldmarkt. Andere speerpunten zijn een eerlijke verdeling van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden, het zorgen voor technologie die by design veilig te gebruiken is en voldoet aan de wet en het zorgen voor voldoende mensen met de juiste competenties en vaardigheden om met deze technologie om te gaan. Deze keren veel terug in onze gesprekken met politici en beleidsmakers.

Bouwen aan de toekomst
Naast al deze activiteiten bouwen we bovendien verder aan de toekomst, waarin we nog meer peer-to-peer kennisuitwisseling willen organiseren voor digital thought leaders in Nederland. Daarmee verwachten we een waardevolle community te blijven vormen en waarde te bieden aan onze leden én aan de samenleving. Want digitale transformatie staat niet stil, heeft op vele vlakken invloed en dan is het handig om inspiratie en hulp te kunnen halen over het voorbereiden daarop bij collega’s. Waarbij het gaat om elkaar helpen en samen impact maken, niet om aan elkaar te verdienen.

Meer weten of lid worden? Kijk op onze website voor meer informatie.

Martijn Koning
Voorzitter CIO Platform Nederland
Lid Raad van Bestuur Autobinck Group

Labels
CIO Platform Nederland

« Terug

Close