Met z'n allen Nederland online veiliger maken

Met z'n allen Nederland online veiliger maken

20180912 Alert Online acties oktober 2018.jpg12 September 2018

Oktober staat in het teken van de ‘European Cyber Security Month’. Gedurende deze maand besteedt ook het CIO Platform Nederland extra aandacht aan cyber security: cybersecurity is de verantwoordelijkheid van ons allemaal! 

Als partner van Alert Online is het CIO Platform Nederland actief om klanten en medewerkers van de lid-organisaties online veiliger te maken én te houden. Alert Online is een initiatief dat overheid, bedrijfsleven, onderwijs, wetenschap en consumenten in Nederland faciliteert en stimuleert samen te werken aan cyber security én hen meer cyber secure te laten handelen. 

Speciaal voor de leden organiseert het CIO Platform Nederland in het kader van 'Alert Online' de volgende activiteiten:

  • Met medewerking van een aantal Information Security specialisten vanuit de eigen achterban is begin dit jaar een laagdrempelige crisisoefening geselecteerd. De oefening is bedoeld om binnen de eigen organisatie te spelen. Deelnemers oefenen op een aantrekkelijke en leerzame wijze met verschillende scenario's binnen een fictieve organisatie die gehacked is. Het crisisteam ervaart waar het voor komt te staan; welke keuzes maak je als team? Welke rol heb je? Hoe vindt het prioriteren en coördineren plaats? Wie zijn de belangrijkste stakeholders? Om te testen of de oefening geschikt is om binnen de eigen organisatie te spelen, biedt het CIO Platform Nederland de leden de mogelijk om vrijblijvend de crisisoefening zelf te spelen op donderdag 4 oktober en dinsdag 9 oktober.
  • Een online vragenlijst is beschikbaar gesteld aan de lidorganisaties om onder de medewerkers van de eigen organisatie een Cybersecurity bewustzijnsonderzoek uit te voeren. De uitkomsten geven een goed beeld hoe het met de Cyber Awareness van de medewerkers is gesteld. Waarna men passende aanpassingen en/of maatregelen kan treffen die de cybersecurity verder verbeteren.

Contactpersoon voor deze acties is Janet, stuur haar een bericht voor meer informatie.

« Back

Close